Private Investors- trestní řízení

29. 04. 2011

Ukončení příjmu plných mocí pro Garanční fond jakožto společného zmocněnce

Vzhledem k termínu zahájení trestního řízení dne 4.5.2011 ukončil Garanční fond dnem 29.4.2011 příjem plných mocí k zastupování. Trestní řízení probíhá proti obžalovaným Dušanu Tejkalovi, Petru Kuklovi a Danielu Papouškovi pro zvlášť závažný zločin zpronevěry podle § 206 odst.1, odst. 5 písm.a) trestního zákoníku u Městského soudu v Praze.