Trestní řízení v kauze Private Investors

16. 05. 2012

Informace Garančního fondu, jakožto společného zmocněnce některých poškozených v trestním řízení proti obžalovaným Dušan Tejkal a spol., vedeného pod sp. zn. 40T 9/2010, pro trestné činy dle §§ 206/1,5 a §23trestního zákona.

Podle sdělení Vrchního státního zastupitelství Městský soud v Praze několikrát prodloužil termín pro vyhotovení písemného rozsudku. Nyní platí termín do 15.5.2012. Důvodem odkladů je zaneprázdněnost předsedy senátu, který dostal na starosti několik nejsložitějších finančních kauz. Nelze proto vyloučit, že uvedený termín bude opět prodloužen.

GFOCP při čtení rozsudku zjistil, že ve výpočtu škody patrně došlo k několika chybám, takže po doručení písemného rozsudku bude pravděpodobně fond podávat odvolání jménem některých zmocnitelů – poškozených. O dalším postupu soudu i fondu budeme zmocnitele informovat.

Prosíme klienty, kteří Garanční fond pověřili k zastupování u soudu a neuvedli na sebe emailový a telefonický kontakt, aby tak za účelem informování o nových skutečnostech, učinili. Doporučujeme rovněž registraci pro zasílání aktualit v sekci "Kontakty" na webových stránkách Garančního fondu.