Rozsudek Městského soudu v kauze Private Investors

25. 06. 2012

Dne 28. května 2012 byl Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, jakožto společnému zmocněnci poškozených v trestním řízení, doručen rozsudek Městského soudu v Praze v trestním řízení proti managementu společnosti Private Investors a.s.

Tímto rozsudkem byli Dušan Tejkal, Petr Kukla a Daniel Papoušek uznáni vinnými trestným činem porušování povinnosti při správě cizího majetku a byl jim uložen trest odnětí svobody v délce 3 let a 6 měsíců a zákaz činnosti – výkonu samostatné výdělečné činnosti a funkce statutárního orgánu, prokuristy, makléře a správce portfolia v obchodních společnostech zabývajících se obchodem s cennými papíry na dobu 7 let.
Dále bylo obžalovaným uloženo zaplatit společně a nerozdílně náhradu škody v celkové výši přesahující 350 mil. Kč Rozsudek dosud nenabyl právní moci, pokud se obžalovaní či státní zástupce odvolají, bude o věci rozhodovat Vrchní soud v Praze.
O dalším vývoji řízení Vás budeme informovat.