Informace o obchodnících s cennými papíry, kteří jsou účastníky zahraničního záručního systému.

02. 05. 2013

Zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice a je účastníkem záručního systému osob poskytujících investiční služby ve státě, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, se nemusí účastnit záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem.

Společnosti Noble Securities SA,BMFN EAD Bulgaria, VR-Bank.cz, Jung DMS&Cie. GmbH, ING Bank N.V., X-Trade BrokersDom Maklerski Spolka Akcyjna, VUB a.s., pobočka Praha, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Commerzbank Aktiengeselschaft, pobočka Praha, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Filiale Prag, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., Bank Gutmann Aktiengesellschaft, LaSalle Investment Management a HSBC Bank plc-pobočka Praha, Garanční fond informovaly o tom, že jsou účastníky zahraničního záručního systému.