First International Traders Dom Maklerski S.A. (FIDTM)

14. 11. 2014

GFOCP obdržel informaci od České národní banky o odnětí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry společnosti First International Traders Dom Maklerski S.A., dále jen FIDTM .

Obchodník FITDM má organizační složku a klienty i v České republice (Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00). Zatím není známo, zda chybí zákaznický majetek a zda tedy budou vypláceny klientům náhrady za chybějící majetek.

Tento obchodník byl účastníkem polského fondu pro ochranu investic KNF a nikoli českého GFOCP. Z toho vyplývá, že výhradně polský KNF má na starosti i případnou výplatu náhrad. GFOCP nebyl zatím svými polskými kolegy osloven a z toho důvodu je potřeba, aby se čeští zákazníci v souladu se smlouvami s FIDTM obraceli na českou pobočku FITDM http://www.fitdm.cz/ nebo centrálu ve Varšavě http://www.fitdm.pl/.

Dále doporučujeme sledovat web ČNB: http://www.cnb.cz/cs/obecne/rozsirene-vyhledavani.jsp?cnb-search-area=czech-version&cnb-folder=%2Fcs%2F&cnb-search-action-block=search&cnb-search-query=First+International+Traders+Dom+Maklerski+S.A.