Úhrada příspěvku do Garančního fondu za rok 2017

08. 02. 2018

Výpočet příspěvku je upraven v § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a činí 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, nejméně však 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost.

Pro úhradu příspěvku platí stejné číslo účtu u České spořitelny, jako v minulých letech. Příspěvek je splatný do 31.3.2018 a týká se rovněž investičních společností poskytujících asset management. Jako variabilní symbol prosíme uvést IČ plátce. Bližší informace rádi poskytneme na vyžádání.