Konečná zpráva v konkursu Private Investors

14. 10. 2014

Rozhodnutím Nejvyššího soudu a následně i Vrchního soudu v Praze bylo zrušeno usnesení o schválení konečné zprávy v konkursu Private Investors, a.s.

Text dopisu klientům Private Investors, které Garanční fond zastupoval v trestním řízení

18. 07. 2013

Dne 9. července 2013 bylo Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, jako společnému zmocněnci poškozených v trestním řízení, doručeno usnesení Vrchního soudu v Praze v trestním řízení proti managementu společnosti Private Investors a.s., které nabylo právní moci dne 9.4.2013.

Další vývoj v trestním řízení v kauze Private Investors

10. 08. 2012

Garanční fond, jakožto společný zmocněnec poškozených, rozeslal klientům, kteří ho zmocnili, dopis se základními informacemi o rozsudku Městského soudu v Praze.

Rozsudek Městského soudu v kauze Private Investors

25. 06. 2012

Dne 28. května 2012 byl Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, jakožto společnému zmocněnci poškozených v trestním řízení, doručen rozsudek Městského soudu v Praze v trestním řízení proti managementu společnosti Private Investors a.s.

Trestní řízení v kauze Private Investors

16. 05. 2012

Informace Garančního fondu, jakožto společného zmocněnce některých poškozených v trestním řízení proti obžalovaným Dušan Tejkal a spol., vedeného pod sp. zn. 40T 9/2010, pro trestné činy dle §§ 206/1,5 a §23trestního zákona.

Trestní řízení v kauze Private Investors

24. 10. 2011

Informace Garančního fondu, jakožto společného zmocněnce některých poškozených v trestním řízení proti obžalovaným Dušan Tejkal a spol., vedeného pod sp. zn. 40T 9/2010, pro trestné činy dle §§ 206/1,5 a §23trestního zákona.

Tiskové sdělení GFOCP k probíhající kauze Private Investors

26. 07. 2011

Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GFOCP) působí v procesu s představiteli bývalého obchodníka s cennými papíry Private Investors jako největší poškozený s vlastní škodou 299 mil. Kč, což je hodnota náhrad, které fond musel vyplatit více jak 2000 poškozeným zákazníkům Private Investors.

Private Investors- trestní řízení

29. 04. 2011

Ukončení příjmu plných mocí pro Garanční fond jakožto společného zmocněnce

Výplata náhrad z Garančního fondu

09. 03. 2009

Výplata v celkové výši 13,5 mil Kč, se týká dalších 159 klientů společností Americas International Brokers, Sati, Private Investors a Forte Invest . Tranše potrvá od 27.2. do 30.9.2009 a proběhne prostřednictvím poboček České spořitelny.

Doplatek náhrad klientům Private Investors, Profin CB, Komerio BDK, Sati, AIB a Forte Invest

17. 07. 2008

Správní rada Garančního fondu rozhodla provést výplatu náhrad celkem 411 klientům Private Investors, Profin CB, Komerio BDK, Sati, Americas International Brokers (AIB) a Forte Invest.