Akcie.cz
http://www.akcie.cz

Arnošt - nadační fond na podporu finančního vzdělávání
http://www.sysel-arnost.cz

Asociace finančních zprostředkovatelů
http://www.afiz.cz

Asociace penzijních fondů ČR
http://www.apfcr.cz

Asociace pro kapitálový trh
http://www.akatcr.cz

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi SR
http://www.aocp.sk

Burza cenných papírů Praha, a.s.
http://www.pse.cz

BussinessInfo
http://www.businessinfo.cz

Centrální depozitář cenných papírů
http://www.cssi.cz

Česká asociace obchodníků s cennými papíry
http://www.caocp.cz/

Česká asociace pojišťoven
http://www.cap.cz

Česká bankovní asociace
http://www.czech-ba.cz

Česká národní banka ( do 1.4.06 Komise pro cenné papíry)
http://www.cnb.cz

European Forum of Deposit Insurers
http://www.efdi.net

Evidence českých překladů legislativy ES
http://isap.vlada.cz/homepage.nsf/titul

Finanční arbitr ČR
http://www.finarbitr.cz/cs

Finanční poradce
http://fpweb.ihned.cz

Finanční vzdělávání
http://www.financnivzdelavani.cz

Fincentrum
http://www.fincentrum.cz

Finmag
http://www.finmag.cz

Finweb
http://www.finweb.cz

Fond pojištění vkladů (bankovní)
http://www.fpv.cz

Fondshop
http://www.fondshop.cz

Garančný fond investicií SR
http://www.garancnyfond.sk

Hospodářské noviny
http://www.ihned.cz

I-POINT
http://www.ipoint.cz

IDnes
http://finance.idnes.cz

Investujeme.cz
http://www.investujeme.cz

Kancelář veřejného ochránce práv
http://www.ochrance.cz

Legislativa EU v oblasti kapitálového trhu
http://isap.vlada.cz

Měšec
http://www.mesec.cz

Ministerstvo financí ČR
www.mfcr.cz

Obchodní rejstřík, justice
http://www.justice.cz

Peníze.cz
http://www.penize.cz

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
http:/www.psp.cz

RM-SYSTÉM, a.s. - organizátor trhu s cennými papíry
http://www.rmsystem.cz

SOS - Sdružení obrany spotřebitelů
http://www.spotrebitele.info

Středisko cenných papírů
http://www.scp.cz

Zajišťovací fond družstevních záložen
http://www.zfdz.cz