Ochrana investorů u nás nefunguje, iDNES

15. 05. 2003

Klienti padlých makléřů nemají na růžích ustláno. Nejen, že přišli o své peníze, které svěřili obchodníkům, ale navíc stát, který schválil zákony a systém odškodnění, nyní odvrací oči, váhá se splněním svých povinností a dělá „mrtvého brouka“. Můžeme se domoci svých peněz na státu?

Klienti padlých makléřů nemají na růžích ustláno. Nejen, že přišli o své peníze, které svěřili obchodníkům, ale navíc stát, který schválil zákony a systém odškodnění, nyní odvrací oči, váhá se splněním svých povinností a dělá „mrtvého brouka“. Můžeme se domoci svých peněz na státu? Pomůže soudní žaloba na Garanční fond obchodníků s cennými papíry?

Zatímco ti, kteří hloupě věřili v nereálné úroky u kampeliček dostali od státu „slušné“ odškodné, jiní, kteří svěřili své peníze obchodníkům a chtěli investovat na kapitálovém trhu, nedostanou nic. Do současné chvíle zkrachovalo celkem 5 obchodníků s cennými papíry, jejichž klienti mají nárok na výplatu z garančního fondu (o jednoho více, pokud budeme počítat i Union Banku, která jistě rozšíří řady padlých obchodníků, zatím se však čeká, až Komise pro cenné papíry vydá prohlášení, že obchodník není schopen plnit své závazky vůči zákazníkům). Přes 30 tisíc klientů přišlo o své peníze a čeká na odškodnění z garančního fondu. Fond by měl vyplatit celkem 1,5 miliardy Kč na náhradách. V současné době má však na účtu pouhých 5,7 milionu Kč.

31. března měla začít výplata pro klienty KTP Quantum, nicméně termín byl odložen na 21.6. 2003 (jednalo se o zvláště mimořádný případ, kdy Komise pro cenné papíry může termín výplat posunout o 3 měsíce). Výplata zákazníkům dalších dvou obchodníků (Finnex Praha a Profin CB) má začít 27.6. 2003. Protože však fond nemá na výplaty všem klientům, vyplatí jen některé. Již v srpnu 2002 v případě obchodníka Private Investors obdrželi náhradu jen někteří klienti, a to pouze v symbolické výši. S novými případy přišel garanční fond s novým „systémem“, jak určit klienta, který obdrží výplatu. Bude se opět jednat o symbolické výplaty symbolickému počtu klientů – fond zvolil „sociálně ohleduplný“ postup, kdy výplatu obdrží několik nejstarších zákazníků. Závist opravdu není na místě, neboť výplata nebude vyšší než několik stovek, nejstaršímu zákazníku je 95 let.

Polovinu prostředků na náhradu má povinnost poskytnout stát. V rozpočtu na rok 2003 bylo pro tyto náhrady vyčleněno 750 mil. Kč, doposud se však neuvolnila ani koruna. Od obchodníků získal fond 5,7 mil. Kč na poplatcích za rok 2002. Ačkoli poslední novela zákona o Komisi pro cenné papíry obsahovala i změnu podmínek příspěvků obchodníků (např. místo z majetku v rozvaze se počítají z majetku v účetnictví,…) a očekával se vyšší výběr příspěvků, lepší situaci ve fondu to nepřineslo. Jak říká šéf fondu Jiří Korb, v důsledku šlo pouze o kosmetickou úpravu – opticky jiný výpočet nedává v zásadě jiný výsledek, navíc nehraje roli, zda se vybere 5 nebo 10 mil. Kč, když fond bude muset vyplatit 2 miliardy korun.

Vláda již několikrát projednávala žádost fondu o poskytnutí prostředků, ani jednou však nedošla (pro klienty padlých obchodníků) k uspokojivým výsledkům. Místo toho si vláda nechala nadvakrát předložit zprávu Komise pro cenné papíry o fungování dohledu nad kapitálovým trhem. Poprvé si nechala zprávu od předsedy KCP přepracovat, podruhé již byla spokojena, nicméně žádost fondu byla jaksi zapomenuta. Žádost fondu nyní stojí před dvěma problémy. Prvním je administrativní problém – někteří právníci tvrdí, že žádost je nutné podat znovu, jiní tvrdí, že nikoli. Druhým problémem je to, že ministr financí musí návrh fondu dát na program jednání vlády, do čehož se mu očividně nechce. (Vzhledem k rozpočtovým deficitům a rostoucímu zadlužení (+ prohraná arbitráž,…) je to (z pohledu politiků) pochopitelné, neboť náhrady se týkají jen omezeného počtu voličů.)

Žaloba na garanční fond nebo na stát?

Jedinou šanci mohou klienti očekávat od vstupu České republiky do Evropské unie. To bude mít za následek dvě důležité změny. Jednak budou pro Českou republiku plně závazné směrnice Evropské unie, které vyžadují rychlé a úplné vyplacení náhrad bez ohledu na způsob získání prostředků, za což odpovídá stát. Druhou novinkou bude možnost žalovat českou vládu u Evropského soudu. Pokud se v Evropské unii vydá směrnice, dodržuje se její smysl a ne „litera“ – smysl směrnice se však u nás nesplnil. Poté tedy budou moci klienti žalovat vládu pro nedodržení směrnice, do té doby lze pouze formálně žalovat garanční fond . Jiří Korb k tomu říká: „v principu je to možné, avšak nevyžalujete nic - protože my nic nemáme“.

Nová versus stará úprava – spěch versus ruce pryč od fondu

První právní úprava Garančního fondu obchodníků je z roku 2000, poslední změny přinesla již zmíněná novela z roku 2002. Současná úprava byla podle všech zúčastněných vytvořena ve spěchu, nikdo nebral ohled na to, že se tušilo (někteří to již věděli), že obchodníci zkrachují a hned od prvního roku budou obrovské závazky, nikdo neudělal ekonomickou analýzu navrženého systému,…

Nyní se připravuje nový zákon o podnikání na kapitálovém trhu, současná verze zatím není definitivní, nicméně podoba ustanovení o ochraně investorů bude pravděpodobně schválena tak, jak je navržena, což znamená jediné – stát již nebude mít povinnost přispívat do fondu. Ostatně, i zástupce fondu Korb říká, že to je unikát v EU. Žádný fond takovou možnost, jak přijít k penězům jako český garanční fond, nemá. Nicméně současný systém je nesmyslný (malé příspěvky, nulový počáteční majetek fondu) a nový zákon dnešní situaci neřeší. Ten předpokládá, že příjmy fondu se budou rovnat jeho výdajům. Z toho plyna naděje, že bude ustanoveno přechodné období, které překlene dnešní obrovskou propast mezi nároky z fondu a jeho konkrétními prostředky. Bude nutné konečně udělat rozvahu toho, co fond potřebuje, a kolik jsou ochotni s schopni obchodníci do fondu přispívat, aby nebyla ohrožena jejich mezinárodní konkurenceschopnost.

V současnosti dosahují pohledávky vůči fondu výše 1,5 mld. Kč. Tato částka se nicméně může ještě výrazně měnit v závislosti na tom, jak dopadnou soudní spory, které vedou klienti Finnexu a ostatních obchodníků o uznání nároků. Rovněž výplaty klientů KTP Quantum jsou v ohrožení z toho důvodu, že správce konkurzní podstaty zatím nedodal soudu data o pohledávkách klientů (k provedení přezkumu). V případě, že fond bude vyplácet jen symbolické částky několika lidem, neměl by s tím být větší problém, pokud by ale stát přiřkl fondu peníze, jisté problémy by mohli klienti očekávat. Co bude náplní následujících dnů? V parlamentu se čeká na odpověď předsedy vlády na druhou interpelaci poslance Langera (ve věci odškodňování klientů zkrachovalých makléřských firem), na úřadě vlády se čeká, až ministr financí navrhne zařadit žádost fondu na program jednání vlády. Podle Korba tak panuje „patová situace“, kdy se nikomu nechce udělat další krok. Pouze klienti stále doplácejí na nedokonalý český zákon, který mimo jiné dává státu povinnost poskytnou fondu půjčku, nestanoví však kdy, na druhou stranu fond má přesně dán termín, dokdy musí začít s výplatou, avšak není řečeno, že náhrada musí být v plné výši, ni co má fond dělat, když nemá peníze, stát mlčí a banky mu nepůjčí.

Překvapilo by vás, kdybyste dostali od fondu deset nebo dvacet korun jako náhradu za peníze u obchodníka? Co si myslíte o regulaci českého kapitálového trhu a vládách, které ji připravovaly?

Vladimír Dvořák (Fincentrum)