Text odpovědi Garančního fondu předsedovi sdružení Spartakus PhDr. Františku Zimáčkovi

26. 08. 2004