Tisková zpráva - Garanční fond vybral za rok 2003 na příspěvcích téměř 19 milionů korun

18. 05. 2004

Garanční fond obchodníků s cennými papíry vybral za rok 2003 na příspěvcích téměř 19 milionů korun

Celková výše příspěvků od obchodníků s cennými papíry, které vybral Garanční fond obchodníků s cennými papíry, dosáhla částky 18,891 mil. Kč. V meziročním srovnání se tak jedná o 274% nárůst, neboť za rok 2002 činily příspěvky obchodníků 6,88 mil. Kč.

„Jedná se bezesporu o pozitivní zprávu. Nesmíme ale zapomínat, že jen v kauze zkrachovalé společnosti Private Investors odhadujeme v tuto chvíli celkovou výši vyplácených náhrad na 340 milionů korun,“ komentoval vybrané příspěvky generální ředitel Garančního fondu JUDr. Jiří Korb, MBA. Právě v kauze Private Investors se GFOCP v nedávných dnech připojil k žalobě jednoho z bývalých klientů této společnosti proti správkyni konkurzní postaty JUDr. Boženě Konvalinkové. Předmětem žaloby je vyloučení zákaznického majetku, který správkyně konkurzní podstaty neoprávněně zahrnula do konkurzu. V tomto případě se jedná o cenné papíry, které byly jasně a prokazatelně nakoupeny za peníze klienta a také samostatně evidovány na jeho účtu. Z tohoto důvodu mu měly být správkyní konkurzní podstaty již dávno vydány.

„Naším posláním je hájit zájmy klientů zkrachovalých obchodníků. Proto jsme se připojili i k této žalobě. Zároveň je naším zájmem, aby byl klientům vrácen veškerý nezpochybnitelný zákaznický majetek. V takovém případě totiž bude objektivně snížena výše vyplácené náhrady od GFOCP, a tím pádem i potřeba čerpání financí ze státního rozpočtu,“ vysvětlil ještě JUDr. Jiří Korb.