Informace o způsobu a místu výplaty náhrad zákazníkům společnosti Sati, a.s.

12. 05. 2006

Výplata náhrad bude zahájena v zákonném termínu 15. května 2006

Lhůta pro výplatu náhrad potrvá od 15.května do 14. července 2006. Výplata bude provedena prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny. O podrobnostech bude každý klient Sati, a.s., kterého se výplata náhrady v tomto období týká, písemně informován.
Vyplácená částka činí 5,8 mil. Kč a to 61 klientům. Nároky dalších klientů mohou být potvrzeny po přezkumném jednání k přezkoumání pohledávek přihlášených do konkurzu, které se koná 18.5.2006.