Garanční fond zahájil výplatu prostředků ze státní dotace

07. 05. 2008

Garanční fond obchodníků s cennými papíry včera 6.5.2008 zahájil výplatu prostředků z dotace ze státního rozpočtu ve výši 800 mil. Kč úhradou na účty advokátů klientů KTP Quantum.

Fond musí vyplatit dotaci co nejdříve, aby byly dokončeny výplaty oprávněných nároků velké části klientů a rovněž aby mohl požádat stát o další prostředky nezbytné pro úplné vypořádání nároků klientů. Proto byl zvolen mimořádně rychlý postup.
Jako první skupině fond včera vyplatil advokátům, kteří zastupují několik tisíc klientů KTP a souhlasili s dohodou o rozložení platby nákladů soudního řízení. Na úhradu těchto nákladů fond zatím nemá prostředky.
Podle výkladu Ministerstva financí fond k platbě nákladů soudního řízení nesmí použít ani dříve získané prostředky od státu. Fond proto oceňuje ochotu advokátů Dr. Miroslava Enžla, Dr. Tomáše Kalabuse, Dr.Marie Ludvové, Dr. Hany Záveské, Dr. Anny Kapsové, Mgr. Reginy Komárkové, Dr. Evy Drevňakové, Dr. Lubomíra Holby a Dr. Josefa Moravce rozložit platby nákladů řízení. Fond očekává, že v nejbližší době se podaří uzavřít podobnou dohodu i s dalšími advokáty, jednání probíhá.

Ostatní klienti, tj. klienti, kteří na fond nepodali žalobu, nebo nejsou zastoupeni advokáty, nebo jméno advokáta nelze jednoznačně určit z evidence soudu, obdrží náhradu zavedeným způsobem prostřednictvím České spořitelny. Práce na takové hromadné platbě trvají vždy cca dva týdny, fond proto již bance zaslal veškeré potřebné údaje a prostředky. Výplata přes Českou spořitelnu bude zahájena 23.května. Klienti, kteří dostanou výplatu touto cestou, obdrží předem dopis od banky.

GFOCP doporučuje klientům, kteří nepodali žalobu na fond, aby si prostředky vyzvedli nejpozději do 21. června 2008, kdy končí zákonná promlčecí lhůta.