Garanční fond již vyplatil většinu prostředků od státu

26. 06. 2008

Klienti KTP Quantum, kteří na Garanční fond nepodali žalobu, obdrželi doplatek náhrady a úroky z prodlení prostřednictvím poboček České spořitelny, o čemž je banka informovala dopisem. Tato výplata probíhá od 23.5. do 23.6.08. Klientům, kteří si prostředky nevyzvednou, fond výplatu zopakuje v druhé polovině roku znovu.

Advokáti klientů KTP, zastupující větší počet klientů, již obdrželi zbytek náhrady pro klienty a úroky z prodlení. Tyto prostředky předají klientům jejich advokáti. Díky tomuto postupu se podařilo většinu prostředků od státu vyplatit velmi rychle.
Fondu je známo, že advokát zastupující největší počet klientů neprodleně zahájil výplaty, ve většině též prostřednictvím České spořitelny; v jednání stran dalších, dosud ne úplně vyplacených klientů obě strany ve shodě pokračuji.

Protože fond nemá dostatek vlastních prostředků, dohodl s většinou advokátů splátkový plán a vyplatil jim zatím první, větší část nákladů řízení.
Dle uvedených dohod nyní advokáti klientů KTP Quantum provedou zpět-vzetí žalob na fond, což sníží náklady fondu a pracovní zatížení Městského soudu v Praze.
Finanční situace fondu neumožňuje uhradit všechny nároky klientů, fond proto následně požádá stát o další dotaci.