Garanční fond vyplatí poslední klienty AIB

22. 05. 2009

Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GFOCP) zakončil výplatu klientů zkrachovalého obchodníka s cennými papíry Americas International Brokers (AIB). Ke svému konci úspěšně směřuje i konkurz společnosti Sati.

Kauzy obou společností trvají od roku 2005 a jsou nejmladšími v historii fondu. Konkurz AIB byl uzavřen během pouhých 4 let schválením konečné zprávy správce konkurzní podstaty. K rychlému konci kauzy výrazně přispělo úsporné vedení konkurzu a přítomnost GFOCP ve věřitelském výboru. Celkově fond na náhradách klientům AIB vyplatil 48,3 milionů Kč. Z této částky zbývá k proplacení 5,9 milionů Kč v rámci právě probíhající tranše výplat.

„Kauza AIB je typickou ukázkou pádu menšího obchodníka s cennými papíry. Právě pro takové případy byl GFOCP vytvořen a je schopen je v krátkém termínu a úsporně vyřešit, na rozdíl od velkých sporů typu KTP Quantum, které by se již díky zvýšené regulaci a dozoru České národní banky neměly opakovat. Největším úspěchem této kauzy je nezahrnutí zachovaného majetku firmy do konkurzní podstaty a jeho poměrné rozdělení mezi postižené klienty,“ uvedl Jiří Korb, ředitel Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

Fond díky vydání zákaznického majetku konkurzním správcem AIB zákazníkům ušetřil na náhradách klientům částku 19,7 milionů Kč. Podobný přístup GFOCP uplatnil i v probíhajícím konkurzu společnosti Sati. Tato kauza v současné době směřuje k úspěšnému konci. Fond předpokládá její ukončení nejpozději v horizontu roku, kdy bude završen poslední soudní spor týkající se rozdělení pohledávky pro zhruba 100 klientů. Dosud fond na náhradách postiženým klientům Sati vyplatil 14,9 milionů Kč. Navíc mají zákazníci v právě probíhají tranši připraveno dalších 2,4 milionu Kč.

„Úspěšný průběh kauz AIB a Sati dokládá také skutečnost, že ani jeden zákazník těchto firem nepodal žalobu z důvodu opožděných výplat,“ doplnil Jiří Korb. Garanční fond obchodníků s cennými papíry od roku 2001 odškodňuje klienty zkrachovalých institucí, zabývajících se obchodováním s cennými papíry. Jeho příjmy tvoří především povinné příspěvky od obchodníků s cennými papíry z objemu přijatých poplatků a provizí za daný rok. Za loňský rok fond na těchto příspěvcích získal 123,3 milionů Kč (stav k 2.4.2009). Tato částka byla dosud nejvyšší v historii fondu.

V letošním roce fond tyto příspěvky využije především na vyplacení zbývajících náhrad a příslušenství pro klienty bývalého obchodníka s cennými papíry KTP Quantum.