Vyhláška Ministerstva financí o nové informační povinnosti vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

07. 01. 2021

V souvislosti s novou oznamovací povinností obchodníků s cennými papíry a dalších osob dle zákona („OCP“) podle § 129b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vydalo Ministerstvo financí Vyhlášku č. 570/2020 Sb. o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

Vyhláška byla dne 23 12.2020 zveřejněna ve Sbírce zákonů v částce č. 235 (viz příloha). Z této vyhlášky vyplývá povinnost OCP hlásit do 31.1. každého roku výši zákaznického majetku dle stavu k 31. 12. Protože jde o plnění nové povinnosti, považovali jsme za vhodné o této vyhlášce informovat.
Ohledně způsobu výpočtu zákaznického majetku není účelem vyhlášky cokoli měnit na současném systému evidence zákaznického majetku, ani na výpočtu ročního příspěvku OCP do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Informaci o zákaznickém majetku prosíme zaslat do datové schránky GFOCP.

Dále informujeme o tom, že roční příspěvky za rok 2020 je třeba zaslat do 31.3.2021 na příspěvkový účet GFOCP 930 232 / 0800, vedený u České spořitelny, a.s.