Tisková zpráva k výplatě náhrad klientům společnosti Profin CB

23. 08. 2004

Garanční fond vyplatí náhrady za PROFIN CB

PRAHA (16. srpna 2004) – Správní rada Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (GFOCP) rozhodla o výplatě náhrad pro klienty bývalého obchodníka s cennými papíry PROFIN CB. Fondu se o náhradu přihlásilo 43 zákazníků. Kontrolní auditor zatím odsouhlasil 30 nároků v celkové hodnotě 10 milionů 266 tisíc korun. GFOCP vyplatí nyní 50 % nároků, tedy 5 milionů 133 tisíc korun prostřednictvím poboček České spořitelny. Poškození klienti si budou moci náhradu vyzvednout na pobočkách České spořitelny v období od 20. srpna do 20. září 2004.

Podle zákona poskytuje Fond náhrady za nevydaný zákaznický majetek v případech plynoucích z neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své závazky a z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací. Po nedávném provedení výplat klientům KOMERIO BDK a Finnex Praha se tak jedná o výplatu u pátého zkrachovalého obchodníka s cennými papíry z celkových šesti.

„Výplata náhrad bývalého obchodníka PROFIN CB byla urychlena efektivní spoluprácí s orgány Policie České republiky a konkursním správcem Martinem Běhounkem. Bezproblémová spolupráce umožňuje Garančnímu fondu i přes velmi složité právní situace vyplácení alespoň částečných náhrad klientům. Jedinou výjimkou je KTP Quantum, kde správce svoje zákonné povinnosti neplní, takže fond náhrady zatím vyplácet nemůže,“ dodává generální ředitel Garančního fondu JUDr. Jiří Korb, MBA.

Prostředky vyplatí Česká spořitelna buď v hotovosti nebo převodním příkazem, podle přání klienta. Podrobně budou klienti PROFIN CB o výplatách informováni dopisem Garančního fondu a České spořitelny.