Tisková zpráva k výplatě náhrad klientům společnosti Finnex Praha, s.r.o.

23. 08. 2004

Výplata náhrad klientům Finnexu zahájena

PRAHA (12. srpna 2004) - Správní rada Garančního fondu obchodníků s cennými papíry rozhodla o výplatě celkem 855 tisíc Kč poškozeným zákazníkům společnosti Finnex Praha, s. r. o. Náhradu vyplatí Fond v nejbližších dnech prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny. O termínu výplaty bude každý z 636 klientů písemně informován. Lhůta pro výplatu náhrad potrvá od 20. srpna do 20. září 2004.

Podle zákona poskytuje Fond náhrady za nevydaný zákaznický majetek v případech plynoucích z neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své závazky a z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací. V případě obchodníka Finnex Praha lze za takový majetek považovat pouze finanční zůstatky klientů evidované v účetnictví společnosti. Nevydaným zákaznickým majetkem nejsou pohledávky klientů z titulu výpovědi smlouvy o správě portfolia, a to ani v případě, že podali žádost o zpětný odkup s finančním vypořádáním. Garanční fond proto nemůže za tyto pohledávky vyplácet náhradu, neboť by překročila rámec náhrad, který je vymezen zákonem.

Při řízení o výplatě náhrad Fond spolupracoval také s asociací klientů Finnexu, zejména jejím předsedou ing. Novákem. Fond podporuje snahu asociace navrátit co nejvíce majetku do likvidovaného Evropského průmyslového holdingu a tím zhodnotit zákaznický majetek. Vzhledem k nejasnostem ve výkladu celého problému se Fond rozhodl respektovat přání asociace vyplatit co nejdříve alespoň malou náhradu v nesporné výši. Fond zároveň uznává i právo zákazníků případně požádat soud o výklad nejasných ustanovení zákona.

Případ bývalého obchodníka Finnex Praha znovu ukazuje, že při efektivní spolupráci se správcem konkursní podstaty a asociací bývalých klientů lze i za jinak velmi složité právní situace přistoupit alespoň k částečné výplatě náhrad poškozeným.