Bylo přerušeno projednávání první žaloby zákazníka ve věci KTP Quantum

01. 06. 2004

V odůvodnění soud uznal argument Garančního fondu, že rozhodnutí o vyplacení a výši náhrady závisí na výsledku žaloby Garančního fondu u Krajského soudu v Hradci Králové o určení zákaznického majetku. Tuto žalobu Garanční fond podal pouze proto, že o zákaznickém majetku správce konkurzní podstaty do dnešního dne nerozhodl, přestože je to plně v jeho kompetenci. Garanční fond vyplácí náhradu pouze za chybějící zákaznický majetek. Garanční fond podal návrh, aby všechny žaloby zákazníků byly přerušeny a poté sloučeny do jednoho řízení. Další žaloby podávané zákazníky budou tedy s velkou pravděpodobností rozhodnuty až po vyřešení žaloby o určení zákaznického majetku. Garanční fond administrativu spojenou s žalobami zvládá, avšak na úkor užitečnějších úkonů k přípravě výplat.

Dále informujeme, že trestní oznámení 22 klientů KTP Quantum proti Garančnímu fondu bylo odloženo. Je pravděpodobné, že další podobná oznámení skončí stejně. Pokud podávání trestních oznámení radí klientům advokát, je jeho postup značně neprofesionální. Taková trestní oznámení totiž nemají právní smysl, protože i kdyby bylo tvrzení 22 klientů pravdivé (že Garanční fond nevyplácí náhrady), nebylo by takové jednání trestným činem.