Komerio BDK - nabídka na prodej pohledávek z konkursní podstaty

08. 12. 2004

Podmínky výběrového řízení. Lhůta pro doručení nabídky končí dnem 7.1.2005.

Vyhlašovatel Ing.Jiří Krejčiřík správce konkursní podstaty.