Podvody s finančními instrumenty z pohledu pachatele

15. 10. 2003

Podvody s finančními instrumenty z pohledu pachatele

Seriál týdeníku Ekonom o finančních podvodech. Najdete zde vše, co potřebujete vědět o stále rafinovanějších léčkách, které na lačné investory kladou podvodníci.

(V příštím díle se dovíte, jak se krade ve světě.)

Nejlépe porozumíme způsobu, jakým podvodníci zneužívají finančního a bankovního systému ke svému prospěchu, když se na celou situaci podíváme z jejich pohledu.

Co je investice?

Podle slovníku je investice aktem investování peněz. "Investovat" znamená vydat peníze nebo kapitál do podniku s cílem dosažení zisku. Všichni investoři chtějí investovat svůj kapitál s výhledem na jeho rozmnožení.

Investiční rozhodování se však řídí strachem a chamtivostí. Tyto emoce táhnou investora opačným směrem. Například při poklesu cen akcií vede investora strach ze ztráty kapitálu k prodeji své investice. Když se cena zase zvýší, chamtivost po zisku vede investora k dalším nákupům.

Právě zde slaví úspěch umění podvodníků. Ti využijí těchto dvou emocí a hrají na tuto strunu svou nabídkou "dokonalé investice" - investičního programu s vysokým výnosem. Podvodníci tvrdí, že investice má "nulové riziko", čímž odstraní strach ze ztráty. Na druhé straně chamtivost uspokojí ohromujícími výnosy, které program nabízí: 10 % týdně, 5 % z každé transakce při třech transakcích denně, 30denní program podporovaný Fedem s výnosem 100 % či program OSN s výnosem až 1000 % ročně.

Vyhledání oběti

Všechny podvodné systémy potřebují oběť, a proto je věnována velká péče vyhledávání obětí s následujícími parametry:

 1. Peníze jsou pro podvodníka to nejzajímavější. Sumy se mohou pohybovat od tisíců do milionů dolarů. Pachatelé preferují částky pod deset milionů dolarů, protože nad touto hranicí roste pravděpodobnost, že investoři budou mít poradce. Ačkoli propagace programů mluví o částkách ve stovkách milionů či miliardách dolarů, je to jen krycí trik, aby měl investor pocit, že jeho částka je zanedbatelná, a aby se snáze vzdal kontroly svých fondů.

 2. Doklady o existenci finančních prostředků jsou vyžadovány ve všech investičních programech, aby podvodníci zjistili, kdo má skutečně k dispozici peníze. Také jim popisuje cestu, po které se k nim klient dostal. Tyto doklady se často posílají faxem a podvodníci kontrolují záhlaví zprávy, aby poznali, kdo je na trhu a kolika zprostředkovatelů bylo použito.

 3. Předběžná smlouva chrání podvodníka prohlášením, že si investici nevyžádal. Přinucení investora k napsání předběžné smlouvy je psychologický tah, jehož cílem je, aby klient vzhlížel k "manažerovi programu" (tj. podvodníkovi) jako vynikající osobě nebo organizaci a aby měl klient pocit, že má štěstí nebo privilegium účastnit se programu, když je odmítáno tolik jiných investorů.

 4. >Řetězec zprostředkovatelů a prostředníků je nejoblíbenějším způsobem vyhledávání investorů z jednoho prostého důvodu: podvodníci neradi vstupují do přímého kontaktu s investory. To je součástí "bariérové techniky": podvodník věří, že izolováním jednotlivých zprostředkovatelů a prostředníků dosáhne toho, že potenciální občanskoprávní či trestněprávní žaloba investora bude namířena proti prostředníkům. Navíc čím více prostředníků "loví" prostředky, tím snadněji si podvodník může vybírat klienta, kterého chce připravit o peníze.

 5. Užití bankovních a finančních termínů, které neexistují, je síto. Vytřídí ty, kteří se v investování vyznají.

Příklad: Pokud někdo mluví o akreditivu a investor prohlásí, že tento instrument zná, podvodník si není jistý, zda se investor vyzná nebo ne. Pokud ale podvodník zmíní akreditiv 3036, akreditiv 3039, akreditiv ve zkrácené londýnské podobě nebo akreditiv v plné londýnské podobě, mohou nastat tři scénáře:

a) Investor přizná, že tyto transakce nezná - podvodník mu "pomůže" a podá vysvětlení, jak tyto transakce fungují.

b) Investor přizná, že tyto transakce zná nebo že si myslí, že je zná. Podvodník ví, že investor se nevyzná a může být podveden.

c) Investor řekne, že se jedná o podvod - podvodník odpoví, že investor se nevyzná.

První dva scénáře vedou k tomu, že podvodník od investora přijme prostředky. Scénář tři napoví podvodníkovi, aby prostředky odmítl. Nicméně v některých případech scénáře tři jistota a umění podvodníka přesvědčí investora, že se mýlil, a pak nastávají scénáře jedna a dvě.
 • Mýtus investičního programu s vysokým výnosem, podle nějž tyto programy skutečně fungují, je natolik přesvědčivý, že mu věří i podvodníci. Stačí jen najít tu správnou "obchodní skupinu". Z pohledu podvodníka může být výhodnější okrást jiného kolegu nebo méně významného zločince, protože se s vyšší pravděpodobností podaří uniknout i s penězi.
 • Zneužití bank, pojišťoven nebo finančních institucí

  Zneužití finančních institucí je pro podvodníka důležité, protože bez nich neexistuje žádný způsob, jak podvést investory.

  1. Bankovní výpisy. Investor musí dodat bankovní výpis sloužící jako doklad o existenci finančních prostředků.

  Následující příklad vysvětluje, proč:

  Pan Andrew Smith, investor, požádá svou banku "Bezpečná banka" o dopis ve znění požadovaném podvodníkem, který potvrzuje, že má vklad ve výši 1,5 milionu dolarů.

  p. A. Smith
  Bohatá ul. 8
  Mayfair W1
  Londýn

  Bezpečná banka
  Hlavní kancelář
  Finanční ulice 123
  Londýn, Anglie

  tel.: 44 123 456
  fax: 44 123 457

  (dnešní datum)

  Věc: účet č. A-123-456-89
  Název účtu: Andrew Smith

  Vážený pane Smithi, na Vaši žádost Bezpečná banka neodvolatelně potvrzuje s plnou bankovní odpovědností, že částka 1 500 000 USD (jeden milion pět set tisíc) je vám volně k dispozici a není zatížena závazky ani zástavním právem a lze ji na základě Vašeho příkazu převést jako dobré a čisté prostředky, které nepocházejí z trestné činnosti.

  S pozdravem David Mason, manažer obchodních účtů Susan Philips, oddělení služeb zákazníkům

  Tento dopis říká podvodníkovi několik věcí:

  Frází "dobré a čisté prostředky, které nepocházejí z trestné činnosti" podvodník zjistí, jak Smithova banka dodržuje předpisy a jak moc chce Andrew Smith investovat. Žádný informovaný bankéř by takový dopis nenapsal, takže podvodník ví, že našel buď naivní a nepodezíravé, nebo korumpovatelné bankéře, kteří mohou souhlasit s účastí na podvodu.

  2. Praní špinavých peněz. Podvodník potřebuje, aby finanční instituce vypraly jeho "zisky", protože jinak by nebyl schopen použít své nekalé výnosy. Tím, že rozehraje jednotlivé instituce proti sobě, může protáhnout fondy různými zeměmi a jurisdikcemi, což částečně nebo zcela znemožní sledování těchto finančních prostředků.

  Toto schéma praní špinavých peněz je zjednodušené, ale ukazuje, jak lze při podvodu zneužít finanční instituce.

  Investor může uložit milion dolarů do banky A a podvodník prostřednictvím tohoto podvodu dokáže převést tyto prostředky pod svou kontrolu do banky B v daňovém ráji. V očích banky B má podvodník přístup k milionu dolarů. Podvodník použije toto aktivum jako zástavu a požádá o úvěr pro svou nově založenou společnost ve výši 900 tisíc dolarů. Jelikož je úvěr plně jištěn prostředky na účtu, banka B s radostí úvěr poskytne. Teď může podvodník převést prostředky zpět do USA přes různé finanční zprostředkovatele (jako jsou banky, obchodníci s akciemi, pojišťovny atd.) a nakoupit aktiva.

  3. Známost. Použití všeobecně známých jmen - jako např. Citigroup, Chase, Bank of America, HSBC, Barclays, UBS, Credit Suisse - investora uklidní a poskytne mu určitou jistotu. Díky řečem o tom, že podniká s nejlepšími bankami a pojišťovnami, je podvedení investora jednodušší. Investor by se necítil bezpečně, kdyby měl své peníze vložit do "Mezinárodní banky podvodníků a zlodějů, s. r. o." nebo "Švindlérské životní pojišťovny". Avšak podvodník použitím jmen známých společností sleduje pouze to, aby se fondy dostaly pod jeho kontrolu, přičemž používá nástrojů jako plná moc, podúčet či účet společného podniku.

  4. Podvodní nebo zkorumpovaní bankéři. Podvodníci se snaží dostat členy svého týmu do finančních institucí nebo - pokud se jim to nepodaří - korumpovat stávající zaměstnance bank. Viceprezidenta nebo ředitele pobočky v malém městě lze využít k legitimizaci transakcí tím, že potvrdí detaily "programů" a bezpečnost vložených prostředků či uvedou reference na nejznámější instituce. Investoři, kteří si neuvědomí, že tento bankéř je součástí podvodníkova týmu, se mohou vzdát kontroly nad svými prostředky, protože jsou si jisti jejich bezpečností. Avšak ve skutečnosti neexistují žádné záruky. Bankéř může za pomoc při podvodu dostat provizi, která daleko převyšuje odměny, jaké může získat během celé své kariéry.

  5. Klienti. Je překvapivé, že podvodníci často nacházejí své klienty mezi bankovními úředníky, kteří věří, že "obchodní programy" fungují, jen najít opravdové obchodníky. Když bankéř slyší finanční pojmy jako opce, futures, komodity, swapy a další, nemusí přesně vědět, jak ve skutečnosti fungují. Avšak z jiných oddělení uvnitř své instituce slyšel o obrovských výnosech a chce si udržet své klienty a ohromit je nabídkou něčeho lepšího než jen obyčejný vkladový účet. Podvodník pomocí nedostatečných znalostí finančních pojmů přesvědčí bankéře, aby řekl svým klientům o skutečném obchodníkovi, který dosahuje abnormálních výnosů bez jakéhokoli rizika.

  6. Kanceláře bank jsou používány k setkáním mezi podvodníkem a jeho potenciálními oběťmi. Jistota poskytovaná schůzkou v bance snižuje odpor a skepsi potenciálního investora. Také přítomnost podvodných bankéřů zvyšuje reálnost podvodného systému.

  Založení podvodného systému nebo investičního programu

  Nejdříve musíme vysvětlit dva základní typy podvodných systémů. Ponziho systém je systém vyplácení starých investorů z peněz od nových investorů. V pyramidovém systému staří investoři za určitou odměnu vyhledávají nové investory. Podvodníci při svých podvodech využívají jednu nebo obě metody, přičemž používají některé z níže popsaných parametrů.

  1. Složitost transakcí: Podvodník zvyšuje složitost transakcí, aby zmátl investory. Viz následující příklad:

  A + B = C

  A + {[(A2/B2 x B2/A2) - 1] x (C - D/E + F)} + + B = C

  Podle první rovnice je snadné určit hodnotu C, když známe hodnoty A a B. Při druhé transakci je rovnice mnohem složitější, protože má navíc hodnoty D, E a F. Nicméně výpočet hodnoty C je stejný jako v rovnici 1 protože:

  {[(A2/B2 x B2/A2) - 1] x (C - D/E + F)} = 0,

  čímž zase dostaneme

  A + B = C.

  Stejně tak lze zmást investora vyšší složitostí transakce, které podvodník dosáhne přidáním nesrozumitelných proměnných. Podvodník se později chrání tím, že investor správně nedodržel instrukce a chyba je tudíž na jeho straně.

  2. Ztráta kontroly nad prostředky. Někde v řetězci musí dojít ke ztrátě kontroly nad prostředky, aby je podvodník mohl ukrást a použít je pro vlastní potřebu. Toho dosáhne vytvořením bariéry mezi investory a finančními institucemi.

  Jak je vidět z grafu č. 3, tyto metody, využívající bariér, vedou k tomu, že podvodník může převést prostředky investorů bez jejich vědomí a také ukládat výnosy z jiných podvodů nebo jiné trestné činnosti.

  3. Spolupráce se zprostředkovateli a prostředníky. Jak jsme již uvedli výše, podvodníci preferují kontakt přes zprostředkovatele. Pokud by totiž došlo k podání trestněprávní či občanskoprávní žaloby, zprostředkovatel by byl žalován jako první. V mnoha případech investor neví o účasti podvodníka na ztrátě jeho peněz a viní stranu, která si od něj převzala peníze. Pokud zprostředkovatel vybere peníze od mnoha klientů, podvodník ví, že pouze on je schopen podat na něj žalobu, protože podvodník vůbec nebyl v kontaktu s investory. Podvodník na to spoléhá, protože investoři by se museli vzdát svých právních nároků na zprostředkovatele, aby ten mohl podat jejich jménem žalobu na samotného podvodníka a snažit se získat zpět jejich prostředky. To je velmi nepravděpodobné, protože investoři se cítí podvedeni zprostředkovatelem a nechtějí se vzdát svých nároků vůči - podle jejich názoru - jednomu z účastníků na podvodu.

  4. Provize poskytují prostředky na pokračování podvodu. Podvodník se snaží zapůsobit na chamtivost zprostředkovatelů a očekává jejich "podíly na zisku". Ačkoli se vůbec nechystá platit provize během celé platnosti smlouvy, používá lákadlo vysokých částek, aby získal zájem zprostředkovatelů a přes ně i klientů.

  Například pokud podvodník ví, že v řetězci jsou tři zprostředkovatelé, upraví výnosy tak, aby všichni zprostředkovatelé měli šanci dosáhnout obrovských provizí.

  Program nabízí zhodnocení 1000 % ročně.

  Zprostředkovatel 1 dostane provizi milion dolarů.

  Zprostředkovatel 2 dostane provizi 100 tisíc dolarů.

  Zprostředkovatel 3 dostane provizi 10 tisíc dolarů.

  Protože peníze jdou postupně přes zprostředkovatele 3, 2 a 1 podvodníkovi, mezi ním a investorem jsou tři bariéry, které musejí být překonány při dohledávání prostředků.

  5. Dopředu splatné provize a výnosy. Po kontrole dokladů od potenciálních investorů bývá rozumné vyplatit malou provizi nebo výnos z nižší částky, aby byly později investovány další částky.

  V podvodu s cílem ukrást milion dolarů podvodník investorovi slíbí vyplatit 50% výnos za jeden měsíc při investici 10 tisíc dolarů. Přesně po měsíci dostane investor svých deset tisíc dolarů plus výnos 5000 dolarů. Nyní si je jistý a investuje milion dolarů do programu s ročním výnosem 500 %. V této chvíli podvodník bere všechny peníze. Není to pro něj špatná investice: za 5000 dolarů dostane milion dolarů za jeden měsíc.

  Stejným způsobem je vyplacena provize pro dobrou víru zprostředkovatelů, aby si byli jisti, že podvodník je "bohatý a plní své závazky". Ve skutečnosti ale jde o zajištění dalších investic.

  6. Programy se sto miliony dolarů. Řeči o programech se stem milionů dolarů nebo vyššími částkami představují z různých důvodů nenápadný trik. Za prvé, jen pár lidí - i v bankovních kruzích - ví, co je možné či dosažitelné s podobnými částkami. Podvodník pak touto částkou podmíní dosažení "dokonalé investice". Často mluví o setkání s těmi správnými lidmi v bance, u obchodníka s akciemi či zbožím atd., pokud bude investor mít celých sto milionů. Jelikož však investor tuto sumu nemá, může podvodník odvolat některé výhodné podmínky investice.

  Pokud investor má deset milionů dolarů, mohou být umístěny u podvodníkova "obchodníka", dokud se nepodaří dát dohromady oněch sto milionů dolarů. To může být zdržovací taktika, zatímco se podvodník těší z úroků z této částky.

  U částek pod deset milionů udělá pro investora "službu". Jestliže dokonalé podmínky jsou podmíněny při stu milionů dolarů, potom pro jakoukoli nižší částku (deset či pět milionů, milion, 500 či sto tisíc a méně) může podvodník odstranit zajištění, která dávají jistotu investorům při vkladu sto milionů dolarů. Přitom čím menší zajištění, tím snadněji lze ukrást vložené prostředky.

  7. Důvěrná povaha transakce. Využití doložky o zákazu právních kroků a doložky o důvěrnosti ve smlouvě pomáhá podvodníkovi tak, že obě potvrzují důvěrnou povahu smlouvy, která je dostupná pouze několika vybraným stranám. Tyto doložky mají dosáhnout dvou věcí. Za prvé ujistit zprostředkovatele, že budou chráněni, a během podvodu umožnit podvodníkovi vytvořit bariéru. Za druhé znemožňují podvodníkovi nebo zprostředkovatelům mluvit o "reálných" transakcích, které proběhly v minulosti, protože by se vystavovali nebezpečí žalob o náhradu škody vzniklé zveřejněním těchto důvěrných informací.

  8. Použití mezinárodních organizací. Zmínka o Fedu, MMF, OSN nebo ICC ve smlouvě má investory ujistit, že jednají pouze s těmi nejlepšími organizacemi na světě. Investoři si většinou neověřují, zda jsou jejich informace pravdivé. K postupnému zvyšování důvěry slouží také falešné životopisy a tituly jako např. Lord, Sir, Dr., MA a další.

  9. Smlouvy s třetími stranami. Investoři většinou uzavřou smlouvu s podvodníkem, která uvádí nějakou třetí stranu, např. účetního, právníka, banku, obchodníka s akciemi, který bude plnit zvláštní povinnosti. V mnoha případech však tato třetí strana nepodepíše dohodu a buď není zavázána podmínkami smlouvy, nebo o svých "vynucených" povinnostech vůbec neví.

  Smlouva (A) mezi investorem a podvodníkem uvádí některé podmínky, které závisí na prohlášení třetí strany.

  Smlouva (A) mezi investorem a podvodníkem

  Podmínky:

  1. Prostředky zůstanou na účtu, pokud nejsou místo nich uloženy cenné papíry vyšší hodnoty.
  2. Prostředky budou uloženy na podúčet, který je pod kontrolou právníka, obchodníka s cennými papíry nebo bankovního úředníka.
  3. Prostředky budou použity na nákup střednědobých dluhopisů, obligací, cenných papírů, akreditivů atd. pouze od nejlepších 25 bank.
  4. Prostředky budou v úschově u právníka, dokud nezačne obchodování.
  5. Banka vystaví doklad o uložení v bezpečnostní schránce.
  6. Obchodník s cennými papíry potvrdí výnos z investice na konci každého roku.
  7. Obchodník potvrdí, že proběhla transakce a vystaví měsíční výpisy.
  8. X % výnosů bude věnováno na Humanitární projekt, který je veden "Držitelem závazku".
  9. X % je garantováno pro banku prostřednictvím platebního příkazu potvrzeného bankou.
  10. Prostředky investora jsou zajištěny zárukou banky nebo právníka nebo obchodníka s cennými papíry.

  Ani jedna z deseti podmínek smlouvy nemá žádnou hodnotu, pokud uvedené třetí strany smlouvu nepodepíší. I když tak učiní, mohou být účastníky podvodu. Proto je nutná důsledná kontrola (viz část o kontrole na konci této kapitoly).

  >10. Technika návnada + změna. Investoři jsou lákáni do investice určitým slibem (návnada), který se ale kvůli "novým" a nepředvídaným problémům změní na nabídku něčeho jiného (změna).

  Může se jednat například o:

  • Šestiměsíční program se změní na nový devítiměsíční s jinými podmínkami.
  • Bankovní záruka je nahrazena zárukou pojišťovny (většinou neznámé).
  • Změní se "obchodující" banka ze známé na malou a neznámou banku nebo pobočku, protože "obchodník" preferuje anonymitu malé pobočky.
  • Doklad o úschově v bezpečnostní schránce je vystaven malou firmou obchodující s cennými papíry, jejíž úředník může být snáze korumpovatelný.
  • Bankovní finanční instrumenty jsou vystaveny na malé pobočce místo hlavní kanceláře. Je snazší korumpovat úředníky z malé pobočky nebo padělat dokumenty, což sníží přísnost kontroly.

  11. Jednoletý program se 40 pracovními týdny. Jelikož rok má 52 týdnů a během roku budou svátky, podvodník namluví investorovi, že obchoduje pouze 40 týdnů v roce. Podvodník tvrdí, že trvá několik týdnů, než se nasbírají prostředky pro "program se stem milionů dolarů", než začne obchodování a než se určí daňová období a rozpočítají výnosy k výplatě. Jediným důvodem celého příběhu se 40 pracovními týdny je zdržet investora o 12 týdnů (tři měsíce), než se může začít legálně dožadovat vrácení svých prostředků. Investor podepsal smlouvu, podle které bude vyplácen během 40 týdnů v roce s 52 týdny - smlouva však neříká, které týdny jsou "výplatní".

  12. Svalení viny na něco nebo někoho jiného. Jedna z lepších metod podvodníků spočívá v tom, že mají připraveno mnoho důvodů, kvůli nimž je odložena výplata výnosů v průběhu podvodu. Podvodník vždy ujišťuje, že má připraveny prostředky k rozdělení, ale z určitých důvodů je zatím nelze vyplatit. Odklady jsou vždy dočasné.

  Příklady:

  • Fed, OSN nebo MMF právě provádějí reorganizaci účetnictví.
  • Fúze bank zdržely obchodníky.
  • Jiný investor si stěžoval bance, a tak bylo obchodování "dočasně" přerušeno.
  • Probíhá šetření komise pro cenné papíry SEC nebo regulačního orgánu z jiné země.
  • Humanitární projekt probíhal ve třetí zemi, kde bohužel znovu propukla válka a držitelé závazku se rozhodli reorganizovat obchodní mechanismus.
  • Zvolení nového prezidenta způsobilo dočasné přerušení obchodování.
  • Došlo k pádu trhu s akciemi nebo obligacemi a v současnosti nejsou zájemci o koupi bankovních instrumentů.

  Tento seznam by mohl pokračovat donekonečna. Je však zvláštní, že podvodník sliboval investorovi nulové riziko a toto je první případ zdržení obchodování.

  13. Podvod s pronájmem prostředků funguje tak, že investor zaplatí peněžitou částku, která je použita na pronájem instrumentů (např. pokladniční poukázky, obligace, akcie, opce atd.) s cílem pomocí úvěru navýšit investovanou částku. Podvodník třeba nabídne sto milionů dolarů za 3 % měsíčně. Investor tedy zaplatí tři miliony dolarů na jeden měsíc a doufá, že najde skutečný obchodní program, do kterého by investoval sto milionů dolarů. Avšak - jako vždy - je nutné splnit určité podmínky. Například prostředky lze převést pouze, pokud investor získá záruku od finanční instituce. Žádná instituce však za takových podmínek záruku nevystaví a investor nakonec ztratí své prostředky, protože neplní své závazky.

  14. Internet je stále častěji používán pro založení podvodu a ochranu podvodníka. Fungování "trhu s bankovními dluhopisy" a "obchodování" lze vystavit na internetu, odkud je vidí celý svět. To může způsobit rychlé šíření mýtu. O co reálněji se jeví obchodní programy, pokud si lze přečíst jeho historii a příklady obrovských zisků z minulosti? Příklad týkající se přesvědčování obětí pomocí internetové stránky o trhu s bankovními dluhopisy uvádí kapitola 6, kterou nabídne Ekonom č. 45.

  15. Platby v daňových rájích. Některé programy nabízejí možnost platby kreditní nebo debetní kartou vystavenou v daňových rájích prostřednictvím nějaké firmy nebo správcovské společnosti. To láká mnoho investorů, kteří chtějí být vypláceni bez vědomí daňových úřadů své země. Bohužel, podvodník toho později využije v neprospěch investora. Ví, že není pravděpodobné, že by se investor bránil, protože se bude bát obvinění z krácení daně, a podvodník si tak bude moci ponechat většinu prostředků.

  16. Vstup do elity. Slibu vstupu do "zvláštního" klubu finanční elity světa někteří investoři jen obtížně odolávají. Prestiž spojená s tím, že investor bude lepší než "průměrná" osoba, využívá komplexu méněcennosti a může přivést investora do podvodu. "Reálnost" programu zvyšuje i zmínka o politicích a známých osobnostech, kteří se jej účastní.

  Využití poradců

  1. Využití poradců napojených na podvodníka má poskytovat jistotu, která pomáhá odstranit skepsi vůči podvodnému systému. Následující skupiny osob mohou být - vědomě či nevědomě - účastny podvodu:

  2. Bankéři. Jak jsme uvedli výše, bankéř účastnící se podvodu může ujistit investora tím, že potvrdí legálnost "obchodního programu".
  3. Právníci. Jako člen podvodného týmu může právník ujistit investora, že s prostředky svěřenými do úschovy nebude manipulováno, nebo potvrdit, že "obchodní program" funguje, i když se toto vyjádření může ukázat jako nepravdivé. Jsou známy případy, kdy právníci napsali smlouvy, které napomáhaly podvodníkům v jejich aktivitách. Podvodníci také využívají bankovních účtů právníků k míchání prostředků od různých investorů, což ztíží sledování a vracení těchto peněz.
  4. Účetní mohou připravit podvodné obchodní výpisy popisující zisky, ačkoli neproběhlo žádné obchodování. Investoři by měli být pozorní, jsou-li najímány malé účetní firmy.
  5. Zprostředkovatelé pojištění občas vystavují záruky pojišťovny, podle nichž daný systém přináší určité zhodnocení v procentech během trvání smlouvy. Často jsou vystaveny také záruky pro případ prodlení platby. Ověření na hlavní kanceláři pojišťovny by mělo potvrdit platnost těchto záruk.
  6. Obchodníci s cennými papíry. Zmínka o makléřích uspává investory, kteří si myslí, že celý systém je reálný, i když ve skutečnosti může být makléř ve spojení s podvodníkem.

  Ochrana podvodníka

  Podvodník se spoléhá na určitá kritéria, která jej mají ochránit před stíháním a eventuálně vězením. Používají se tyto techniky:

  1. Různé země. Obchodní zvyky, právo a právní postupy se liší země od země. Většina soudů, které projednávají takové případy, bude pravděpodobně špatně informována o technikách a postupech podvodníka. Ten proto bude preferovat provádění svých aktivit v různých zemích. Například jedna "obchodní" společnost může být v Irsku, mít "administrativní kancelář" ve Francii, požadovat podpis smluv ve Velké Británii a převedení investorových prostředků do USA. Na první pohled lze rozpoznat, jak složité bude rozmotat peněžní toky a zjistit příslušný soudní orgán, který má pravomoc a vůli tyto aktivity trestně stíhat.

  2. Mnoho hráčů. Kdyby investor jednal přímo s podvodníkem, byl by případ srozumitelný a snadno stíhatelný. Protože ale podvodník jedná se spoustou jiných stran (např. bankéři, právníci, účetní, obchodníci s cennými papíry, zprostředkovatelé aj.), je jeho případ obtížně stíhatelný. Pomocí "techniky viny" a "smluv se třetími stranami" může podvodník snížit svou roli v podvodu na minimum.

  3. Změna trestněprávního na občanskoprávní případ. Podvodník by preferoval jednoduchý občanskoprávní případ, jehož výsledkem je pokuta, před trestněprávním případem, kde by mu hrozil trest odnětí svobody a trestní postih. Podvodník se tedy bude snažit tvrdit, že dohoda byla soukromou dohodou nebo smlouvou mezi dvěma podnikateli. Smlouva může být odvolána, doplněna nebo napsána nová v jiné zemi, aby podvodník předešel hrozícímu trestněprávnímu případu. Další výhodou občanskoprávního případu pro podvodníka je možnost tvrdit, že "obchod" nevyšel a bohužel musel vyhlásit úpadek. Jelikož na konci úpadkového řízení nezbudou žádná aktiva, investor nebude mít žádný motiv podávat žalobu.

  4. Různé banky a praní špinavých peněz. Použití velkého počtu firem různých právních forem (Ltd., LLC, Corp., trust, Anstalt atd.) má vytvořit bariéru mezi investorem a podvodníkem a skrýt skutečného vlastníka aktiv před finančními institucemi. Peníze pak mohou být vyprány přes bankovní systém pomocí různých firemních jmen a sídel.

  5. Ponziho platby. Jakmile jsou peníze vyprány, bude pro orgány činné v trestním řízení obtížné vypátrat, kde prostředky od investorů skutečně jsou. V této chvíli podvodník použije část vypraných peněz na výplatu "zisku" investorovi nebo použije tyto peníze k získání dalších investic od nových investorů, tj. Ponziho platby. Z pohledu podvodníka mají tyto kroky oddálit stíhání a udržet investora v tichosti po několik týdnů nebo měsíců.

  6. Odmítání spolupráce s úřady. Když dojde k vyšetřování (úřady jako např. SEC, FSA atd.), investor může být kontaktován a varován, že možná dochází k trestné činnosti. Podvodník se pokusí uklidnit investora tím, že mu sdělí, že: "Oni chtějí uzavřít náš program, a tak vám chceme vyplatit zisky hned." Investor je nabádán, aby před úřady tvrdil, že je s "programem" spokojený a nepřeje si podat žalobu. Cílem je opět oddálit stíhání a uvěznění podvodníka.

  7. Humanitární projekt. Investorovi může být sděleno, že musí investovat část zisku do humanitárního projektu. Když podvodník obdrží peníze od investora, může požádat o kompletní plány projektu, jeho administraci a účetní detaily. To přinese další zdržení. Když jsou nakonec dokumenty investorovi předloženy, podvodník si stěžuje, že se neshodují s původním popisem a že budou muset být změněny. V případě podvodu s "pronájmem instrumentů" bude smlouva zrušena, což způsobí propadnutí "záruky plnění", vkladu nebo prostředků.

  8. Naděje. Podvodníci mohou na investora použít zdržovací taktiku, protože vědí, že investor doufá v dobrý konec. Sliby platby příští týden, příští měsíc či příští pátek nebo "změnili jsme obchodní banku a musíme přepsat smlouvy" vedou k tomu, že investor věří, nebo spíše jen doufá, že se účastní skutečného obchodu. Proč by se měl investor obracet na úřady dnes, když je šance na zaplacení zítra?

  9. Žaloba podaná podvodníkem. Aby dosáhl zdržení nebo vystrašil investory, podvodník bude hrozit žalobou, protože investor "poškodil" jeho podnikatelský mechanismus tím, že se obrátil na banku, obchodníka s cennými papíry nebo jinou stranu a porušil tak doložku o důvěrnosti. Může existovat sto a jeden důvod pro podání žaloby o náhradu škody. Ta jde většinou do mnoha milionů dolarů a má za účel oslabit pocit investora, že by se měl obrátit na úřady.

  10. Tajné agentury. Podvodník tvrdí, že se spojil s tajnými agenturami (jako např. CIA, MI5, Mossad, NSA atd.) a že ty si vzaly peníze na financování svých černých operací (špionážních aktivit). Jelikož peníze právě teď mají "tajné agentury", podávat žalobu by pro investora mohlo být životně nebezpečné. Tyto výroky nejsou pravdivé, ale jsou podvodníky používány jako způsob vlastní ochrany.

  Ochrana investora

  Investoři dnes znají různé techniky používané podvodníky, aby získali peníze investorů. Ačkoli regulační orgány po celém světě varují, stále existují investoři, kteří hledají svatý grál financí. Odrazovat je od toho nemá smysl. Tuto část proto věnujeme tomu, jak se investor může chránit před podvodníky prováděním náležité kontroly.

  Provádění hloubkové kontroly

  (due dilligence)

  1. Rozpočet. Nejdříve investor musí rozhodnout o rozpočtu pro kontrolní metody a vyhodnocení investičních programů. Podnikatel, který by chtěl koupit nebo prodat podnik, věnuje značné částky na to, aby vyhodnotil průchodnost investice nebo prodeje podniku. Stejně tak i u investičních programů s vysokým výnosem má smysl mít rozpočet před rozhodnutím o investování do jednoho z těchto systémů.

  2. Časový harmonogram. Investor se musí rozhodnout, kolik času chce strávit hledáním svatého grálu. Regulátoři z celého světa nám říkají, že takový podnik neexistuje, a tak by bylo frustrující a vyčerpávající věnovat tomuto hledání měsíce nebo roky. Navíc, pokud si investor myslí, že našel "reálný" program, musí se rozhodnout, jak dlouho bude čekat na poznání, zda program funguje (tj. jsou vyplaceny peníze) nebo, že se jedná o další falešný trik.

  3. Filtrování nabídek. Jakmile investor začne hledat a získá nabídky, musí se naučit rozlišit ty podvodné a ty opravdové. Investoři musí neustále klást osobám nabízejícím daný program otázky jako:

   • Kdo jste?
   • Odkud přicházíte?
   • Jaké máte licence?
   • Jaké jsou výsledky vaší společnosti?
   • Jak dlouho vaše společnost podniká v oboru?
   • Jaká rizika jsou spojena s touto investicí?
   • Jsou proti vám nebo vaší společnosti vedeny nějaké trestněprávní nebo občanskoprávní spory?
   • Můžeme mluvit s některými minulými investory, kteří by nám potvrdili, že získali výnosy z dřívějších úspěšných investic?
   • Pokud je investiční skupina schopna vydělat tolik peněz tak rychle, nač potřebuje investory?

   Pokud existuje nějaká vazba na ICC, Fed, americké ministerstvo financí (Treasury) nebo jinou vládní či regulační agenturu, může investor mluvit s někým, kdo potvrdí existenci a výkonnost investice?

  4. Pokračující kontrola. V rámci kontrolního procesu musí investor zkoumat následující údaje:
   • Je nabízející strana velkou právnickou osobou s velkými kancelářemi, jak tvrdí, nebo se jedná o podvodníky?
   • Sídlí fyzicky na udané adrese, je to jen poštovní schránka (P. O. Box) nebo "kancelář ke krátkodobému pronájmu"?
   • Je známá a zavedená ve finanční komunitě s náležitými licencemi, závazky, referencemi a historií dokončených transakcí?
   • Jedná se o zločince nebo v minulosti mnohokrát žalovanou stranu v občanskoprávních sporech s mnoha poškozenými?
   • Jsou v úpadkovém řízení?
   • Jaká je současná finanční situace podniku - jestliže jsou podnikem s dobrým jménem, měli by mít dobrou úvěrovou historii?

  Z anglického originálu Jon Merret a Paul Renner: Preventing Financial Instrument Fraud
  (Zvláštní zpráva připravená Službou k odhalování obchodní kriminality Mezinárodní obchodní komory, 2002, www.ccbaicc-ccs.org.uk) přeložil Michal Nosek.
  Více informací poskytne ICC Czech republic (www.icc-cr.cz)

  Autor/ři:

  Stránky projektu iHNed.cz připravuje Economia OnLine. ISSN 1213-7693.
  Copyright © 1996-2002 ECONOMIA a. s., člen skupiny Dow Jones - Handelsblatt. Informace o inzerci zde.