Tisková zpráva - Sdělení zákazníkům KTP Quantum

21. 05. 2004

Sdělení zákazníkům KTP Quantum

Garanční fond obchodníků s cennými papíry sděluje zákazníkům KTP Quantum, že ve lhůtě stavené soudním protokolem ze dne 2.3.2004 obdržel od konkurzního správce data, která neodpovídají zákonu a bez dalšího vysvětlení od správce je fond nemůže použít k provedení výplat náhrady klientům.

Konkurzní správce zejména nesplnil závazek vyčíslit každému zákazníkovi nespornou část hodnoty nevydaného zákaznického majetku a používá umělou terminologii nejasného významu, kterou zákona nezná. Fond proto 28.4.2004 vyzval konkurzního správce o vysvětlení a doplnění. Dále fond požádal 5.5.2004 správce, aby zákazníkům rozpočítal podíly na zákaznickém majetku ve formě hotovosti v celkové výši téměř 57 milionů Kč, což je částka, kterou správce v souhrnu slovně uznal, avšak fakticky mezi zákazníky nerozúčtoval. Protože konkurzní správce na tyto dopisy neodpověděl, 17.5.2004 fond požádal soud o stanovení termínu dalšího přípravného jednání, aby za přítomnosti soudce bylo možno záležitost vyjasnit a dohodnout další postup. Texty svých uvedených dopisů fond zveřejnil na internetových stránkách www.gfo.cz .