Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové v konkurzní věci úpadce KTP Quantum

08. 10. 2013

Soud v usnesení ze dne 17.července 2013 ustanovil do funkce 5 člena věřitelského výboru Českou správu sociálního zabezpečení

Informace o uplatnění amnestie v případě KTP Quantum

22. 02. 2013

Dne 13. února 2013 bylo Garančnímu fondu doručeno usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 T 13/2006 ze dne 31. 1. 2013, kterým tento soud na základě amnestie prezidenta republiky Václava Klause zastavil trestní řízení proti Karlu Takáčovi a Oldřichu Bakusovi, vedoucím osobám společnosti KTP Quantum a.s.

Výplata náhrad z Garančního fondu

19. 05. 2009

Výplata v celkové výši 1,4 mil Kč, se týká dalších 53 klientů společnosti KTP Quantum a 4 klientů společnosti Forte Invest. Tranše potrvá od 20.5. do 30.9.2009 a proběhne prostřednictvím poboček České spořitelny.

Výplata náhrad z Garančního fondu

02. 04. 2009

Výplata v celkové výši 2,3 mil Kč, se týká dalších 68 klientů společnosti KTP Quantum. Tranše potrvá od 30.3. do 30.9.2009 a proběhne prostřednictvím poboček České spořitelny.

Garanční fond dokončil výplatu prostředků ze státních zdrojů

19. 12. 2008

Garanční fond obchodníků s cennými papíry již vyplatil celou částku 800 milionů státní dotace. Finanční prostředky byly využity na doplatek náhrad klientům zkrachovalého obchodníka s cennými papíry KTP Quantum a také na finální doplatek dalších šesti menších kauz.

Výplata náhrad z Garančního fondu

11. 11. 2008

Výplata se týká dalších klientů společností Americas International Brokers, Forte Invest a KTP Quantum . Tranše potrvá od 10.11. do 31.12.2008 a proběhne prostřednictvím poboček České spořitelny.

Opakování výplaty náhrad z Garančního fondu

25. 09. 2008

Výplata se týká více než 1 000 klientů společnosti KTP Quantum. Tranše potrvá od 30.9. do 30.11.2008 a proběhne prostřednictvím poboček České spořitelny.

Vyplaceny náklady řízení většině advokátních kanceláří

02. 07. 2008

30.června t.r. Garanční fond vyplatil větší část tzv. nákladů soudního řízení klientům KTP Quantum, kteří podali žalobu a s jejichž advokáty byl po získání státní dotace uzavřen smír. Na účet tří advokátů bylo pro klienty poukázáno 53,5 mil.Kč.

Garanční fond již vyplatil většinu prostředků od státu

26. 06. 2008

Klienti KTP Quantum, kteří na Garanční fond nepodali žalobu, obdrželi doplatek náhrady a úroky z prodlení prostřednictvím poboček České spořitelny, o čemž je banka informovala dopisem. Tato výplata probíhá od 23.5. do 23.6.08. Klientům, kteří si prostředky nevyzvednou, fond výplatu zopakuje v druhé polovině roku znovu.

Garanční fond zahájil výplatu prostředků ze státní dotace

07. 05. 2008

Garanční fond obchodníků s cennými papíry včera 6.5.2008 zahájil výplatu prostředků z dotace ze státního rozpočtu ve výši 800 mil. Kč úhradou na účty advokátů klientů KTP Quantum.