Opakovaná výplata náhrad klientům KTP Quantum, Private Investors, Profin CB, Finnex a Sati

01. 12. 2006

Česká spořitelna zahájí 1. prosince 2006 další, osmnácté kolo výplaty náhrad poškozeným zákazníkům bývalých obchodníků s cennými papíry.

Odpověď na dotazy klientů

10. 11. 2006

Dotazy ohledně lhůty pro promlčení nároků na náhradu z Garančního fondu

Garanční fond obchodníků s cennými papíry zahájí další část výplaty náhrad bývalým klientům

29. 06. 2006

Garanční fond obchodníků s cennými papíry zahájí dne 10. července 2006 výplatu náhrad za nevydaný zákaznický majetek dalším klientům společností Sati. Garanční fond dále zopakujete výplatu náhrad těm klientům společností Private Investors, Profin CB a Finnex Praha, kteří ji v předchozích termínech neobdrželi. Lhůta pro výplatu náhrad potrvá do 10. srpna 2006.

Klienti zkrachovalých obchodníků se dočkají dalších miliónů

17. 10. 2005

Praha, 14.10.2005 - Dalších 2,6 miliónu korun rozdělí mezi klienty společností Private Investors a Finnex Praha v druhé polovině října Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Třináctá tranše výplat náhrad se týká 272 věřitelů, lhůta pro výplatu potrvá od 14. října do 30. listopadu 2005.

Tisková zpráva k výplatě náhrad klientům společnosti Finnex Praha, s.r.o.

23. 08. 2004

Možnosti zpětného získání majetku a další zdroje odškodnění pro bývalé klienty zkrachovalých obchodníků s cennými papíry

20. 02. 2004

Informace pro zákazníky obchodníků s cennými papíry ohledně zákaznického majetku

12. 12. 2003

Další interpelace místopředsedy PSP Ivana Langera přednesená na 18. schůzi PSP ČR na předsedu vlády Vladímíra Špidlu ve věci odškodňování klientů zkrach. makléřských firem

27. 06. 2003

Informace o způsobu a místu zahájení výplaty náhrad zákazníkům Finnex Praha

26. 05. 2003

Fond v zákonném termínu do 27. června 2003 vyplatí náhrady v nulové výši neboť neobdržel podklady dokládající existenci nevydaného zákaznického majetku

Interpelace místopředsedy PSP Ivana Langera přednesená na 16. schůzi PSP ČR na předsedu vlády Vladímíra Špidlu ve věci odškodňování klientů zkrach. makléřských firem

20. 05. 2003