Garanční fond obchodníků s cennými papíry (dále též "Fond") vznikl jako třetí z rodiny institucí, které částečně odškodňují zákazníky nefunkčních finančních domů. Základem vzniku Fondu je směrnice Evropské unie 97/9 EU, která je závazná pro všechny členské státy EU.

Fond byl vytvořen na počátku roku 2001 na základě novely Zákona o cenných papírech, jejímž cílem bylo harmonizovat tuzemskou právní úpravu s požadavky práva Evropské unie Tento zákon byl v roce 2004 nahrazen Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu č.256/2004 Sb.

Klienty bank a družstevních záložen odškodňuje Garanční systém finančního trhu. (viz. www.garancnisystem.cz)

Fond se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Další podrobnosti jsou v sekci "Právní informace".

Organizace Fondu

Statutární orgán :

Předseda správní rady: Ing. Jan Poulík
Místopředseda správní rady: Mgr. Petr Krutiš

Členové správní rady:
Ing. Richard Siuda
Ing. Petr Špaček, CSc.
Ing. Dušan Hradil

Aparát Fondu

Ředitel, 3 zaměstnanci.

Dokumenty ke stažení

Statut GFOCP

Výroční zprávy

Seznam zpráv

Poslední úprava této stránky byla provedena 02. 09. 2013 v 00:00.