Úhrada příspěvku do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry za rok 2023

22. 03. 2024

Výpočet příspěvku je upraven v § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a činí 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, nejméně však 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost. Pro úhradu příspěvku platí stejné číslo účtu u České spořitelny, jako v minulých letech. Příspěvek je splatný do 31. 3. 2024 a týká se rovněž investičních společností poskytujících asset management. Jako variabilní symbol prosíme uvést IČ plátce. Malých a nepropojených obchodníků s cennými papíry se tato povinnost netýká.

Informační povinnost obchodníků s cennými papíry a dalších osob vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

09. 01. 2024

Na základě Vyhlášky Ministerstva financí č. 570/2020 Sb. o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry („Fond“).

Schválení rozpočtu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry na rok 2024

18. 12. 2023

Rozpočet byl Ministerstvem financí ČR schválen dne 6. 12. 2023.

Návrh rozpočtu Garančního fondu OCP na rok 2024 a výhled na roky 2025 a 2026

15. 09. 2023

V souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb.

Úhrada příspěvku do Garančního fondu OCP za rok 2022

24. 03. 2023

Výpočet příspěvku je upraven v § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a činí 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, nejméně však 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost. Pro úhradu příspěvku platí stejné číslo účtu u České spořitelny, jako v minulých letech. Příspěvek je splatný do 31. 3. 2023 a týká se rovněž investičních společností poskytujících asset management. Jako variabilní symbol prosíme uvést IČ plátce. Malých a nepropojených obchodníků s cennými papíry se tato povinnost netýká.

Informační povinnost obchodníků s cennými papíry a dalších osob vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

02. 01. 2023

Na základě Vyhlášky Ministerstva financí č. 570/2020 Sb. o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry („Fond“).

Úhrada příspěvku do Garančního fondu OCP za rok 2021

10. 03. 2022

Výpočet příspěvku je upraven v § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a činí 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, nejméně však 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost. Pro úhradu příspěvku platí stejné číslo účtu u České spořitelny, jako v minulých letech. Příspěvek je splatný do 31. 3. 2022 a týká se rovněž investičních společností poskytujících asset management. Jako variabilní symbol prosíme uvést IČ plátce.