Úhrada příspěvku do Garančního fondu OCP za rok 2021

10. 03. 2022

Výpočet příspěvku je upraven v § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a činí 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, nejméně však 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost. Pro úhradu příspěvku platí stejné číslo účtu u České spořitelny, jako v minulých letech. Příspěvek je splatný do 31. 3. 2022 a týká se rovněž investičních společností poskytujících asset management. Jako variabilní symbol prosíme uvést IČ plátce.

Sdělení ke Sberbank CZ, a.s.

01. 03. 2022

Česká národní banka zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým ČNB bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.

Schválení rozpočtu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry na rok 2022

24. 01. 2022

Rozpočet byl Ministerstvem financí ČR schválen dne 25. 10. 2021.

Informační povinnost obchodníků s cennými papíry a dalších osob

06. 12. 2021

Informační povinnost vznikla na základě Vyhlášky Ministerstva financí č. 570/2020 Sb. o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry („Fond“). Z této vyhlášky vyplývá povinnost obchodníků s cennými papíry a dalších osob hlásit Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry do 31. ledna výši zákaznického majetku podle stavu k poslednímu dni předchozího roku.

Úhrada příspěvku do Garančního fondu OCP za rok 2020

19. 03. 2021

Výpočet příspěvku je upraven v § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a činí 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, nejméně však 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost. Pro úhradu příspěvku platí stejné číslo účtu u České spořitelny, jako v minulých letech. Příspěvek je splatný do 31.3.2021 a týká se rovněž investičních společností poskytujících asset management. Jako variabilní symbol prosíme uvést IČ plátce. Bližší informace rádi poskytneme na vyžádání.

Vyhláška Ministerstva financí o nové informační povinnosti vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

07. 01. 2021

V souvislosti s novou oznamovací povinností obchodníků s cennými papíry a dalších osob dle zákona („OCP“) podle § 129b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vydalo Ministerstvo financí Vyhlášku č. 570/2020 Sb. o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry