Odpověď na dotazy klientů

10. 11. 2006

Dotazy ohledně lhůty pro promlčení nároků na náhradu z Garančního fondu

Na dotazy klientů fond sděluje, že k promlčení nároků klientů KTP Quantum vůči GFOCP nemůže dle zákona dojít dříve než pět let od zahájení výplat, tj.20.června 2008. Vzhledem k současnému stavu jednání o získání finančních zdrojů fond předpokládá, že nároky vyplatí již o rok dříve a tudíž nyní organizované akce na hromadné podávání žalob proti fondu jsou zbytečné.