Opakovaná výplata náhrad klientům KTP Quantum, Private Investors, Profin CB, Finnex a Sati

01. 12. 2006

Česká spořitelna zahájí 1. prosince 2006 další, osmnácté kolo výplaty náhrad poškozeným zákazníkům bývalých obchodníků s cennými papíry.

Lhůta pro výplatu náhrad potrvá do 31. prosince 2006. Výplata v celkové výši 5,4 miliónů Kč se týká 445 klientů společností KTP Quantum, Private Investors, Profin CB, Finnex a Sati. Garanční fond v tomto období opakuje výplatu náhrad těm klientům, kteří ji v předchozích termínech neobdrželi, a u kterých bylo možné na základě fondu dostupných podkladů určit vyplácenou částku. Rozsah výplaty je omezen finančními možnostmi fondu, které zatím neumožňují vyplatit veškeré náhrady v celém rozsahu nároku. Z toho důvodu fond zatím nemůže pokračovat ve výplatách klientům, kteří již částečnou výplatu obdrželi.

Výplata bude provedena na základě smlouvy, kterou s Českou spořitelnou uzavřel Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Prostředky budou vypláceny na pobočkách České spořitelny buď v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet, podle přání klienta. Výplaty klientům, kteří si ve stanovené lhůtě nestačí náhradu vyzvednout, bude fond opakovat.