Odpověď na dotazy ČTK týkající se případu Americas International Brokers

06. 12. 2006

- Kolik poškozených z AIB se přihlásilo k odškodnění fondu a jaký je celkový objem jejich pohledávek ?
K dnešnímu dni se přihlásilo 163 zákazníků AIB s celkovou pohledávkou 70,4 mil. Kč. Nárok na náhradu, který je ze zákona omezen na protihodnotu 20.000 EUR, činí 39,1 mil. Kč.

- Vyplácel již fond nějaká odškodění ? Pokud ano, jaký objem kolika osobám ? Pokud ne, tak kdy by se měly výplaty provádět ?
Vzhledem k finanční situaci, která neumožňuje plně uspokojit ani nároky na náhradu z předešlých případů, požádal fond Českou národní banku o odklad zahájení výplaty náhrad o tři měsíce. Žádné náhrady klientům AIB fond zatím nevyplácel.

- Jak obecně hodnotíte komplikovanost případu AIB nebo spolupráci s konkurzním správcem, třeba v porovnání s jinými kauzami ?
Velmi musíme ocenit zejména spolupráci s bývalým nuceným správcem Dr. Zdeňkem Švancarou, kterému se povedlo zajistit zákaznický majetek v rozsahu 40,4 mil. Kč na účtech AIB v USA. Nucený správce přitom musel čelit pokusům o vyvedení těchto finančních prostředků z majetku AIB. Zajištěný zákaznický majetek připravil správce konkursní podstaty JUDr. Dušan Diviš k rozdělení mezi klienty. Případ je jinak velmi komplikovaný, a to zejména vzhledem k tomu, že podle našich informací, společnost neinformovala klienty o skutečném stavu jejich portfolia a obchody, které realizovala na kapitálovém trhu nebyly řádně evidovány. Na den 5.12.2006 u Městského soudu v Praze byla soudem svolána schůze konkursních věřitelů, na které bude zvolen věřitelský výbor a správce konkursní podstaty podá informaci o své činnosti.