Zákazníci mohou získat náhrady bez nutnosti využít prostředníka a platit provizi

20. 09. 2012

Garanční fond obchodníků s cennými papíry ("Fond") byl informován některými zákazníky a jejich advokáty, že jim jistý prostředník hromadně nabízí za odměnu 15% pomoc při získání náhrady zákaznického majetku zkrachovalého obchodníka s cennými papíry. Fond se na iniciaci takových nabídek pomoci nepodílí a proto se od nich plně distancuje.

Data o zákaznících, které prostředník využil k oslovení konkrétních osob, nebyly tomuto prostředníkovi poskytnuty ze strany Fondu.
Zákazníci samozřejmě mohou využít nabídky pomoci či zprostředkování od třetí osoby dle svého uvážení. Podmínky, vč. výše případné provize za takovou službu, jsou výhradně záležitostí dohody mezi zákazníkem a prostředníkem. Fond není povolán posuzovat přiměřenost provize a její soulad s dobrými mravy.

Zákazníci však mohou sami, bez nutnosti využít prostředníka, podat přihlášku. Její formulář a pokyny k vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách http://www.gfo.cz/page.php?show=formulare (Jedná se o velmi jednoduchý postup, který podle mnohaletých zkušeností fondu nevyžaduje žádné zprostředkování.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry