Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové v konkurzní věci úpadce KTP Quantum

08. 10. 2013

Soud v usnesení ze dne 17.července 2013 ustanovil do funkce 5 člena věřitelského výboru Českou správu sociálního zabezpečení