Schválení rozpočtu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry na rok 2024

18. 12. 2023

Rozpočet byl Ministerstvem financí ČR schválen dne 6. 12. 2023.