Zápis ze schůze se zástupcem věřitelů v konkurzní věci úpadce Komerio BDK konané dne 2.8.2004

23. 08. 2004