Garanční fond obdržel audit účetní závěrky za rok 2003 s výrokem

31. 05. 2004