Garanční fond obchodníků s cennými papíry zahájí další část výplaty náhrad bývalým klientům

08. 03. 2005

Garanční fond obchodníků s cennými papíry zahájí 9. března 2005 další výplatu náhrad za nevydaný zákaznický majetek bývalým klientům společností Private Investors, Profin CB a Bradley, Rosenblatt & Co. Lhůta pro výplatu náhrad potrvá do 29. dubna 2005.

Výplata v celkové výši 11,7 milionů Kč se týká 290 klientů bývalých obchodníků s cennými papíry Private Investors, Profin CB a Bradley, Rosenblatt & Co. Tato tranše navazuje na mimořádnou výplatu, kterou Garanční fond ve stejných kauzách uskutečnil na sklonku minulého roku. „Obrátilo se na nás několik klientů, kteří si nestihli minulé výplaty vyzvednout, ale také noví zákazníci, kteří se přihlásili až ve druhé polovině minulého roku a předcházející tranši tak propásli. Další skupině klientů se podařilo odstranit nesrovnalosti v přihlášce. Celkově se nám tak sešel poměrně vysoký počet zákazníků, proto jsme se okamžitě rozhodli vyjít jim vstříc a okamžitě zahájit výplaty náhrad,“ upřesňuje Jiří Korb, generální ředitel Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Prostředky se budou vyplácet na pobočkách České spořitelny podle přání klienta buď v hotovosti, nebo převodním příkazem. Podrobné informace k výplatám najdou klienti výše uvedených obchodníků s cennými papíry v dopise, který jim Garanční fond a Česká spořitelna v těchto dnech rozesílají. Výplaty klientům, kteří si ve stanovené lhůtě nestačí náhradu vyzvednout, bude Fond ve zhruba čtvrtletních cyklech opakovat.