Zápis č.7 ze schůze se zástupcem věřitelů Komerio BDK

27. 07. 2005