Formulář žádosti o informace

27. 08. 2020

Přihláška nároků na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

05. 05. 2014

Přihlášku je třeba zaslat na adresu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a to s úředně ověřeným podpisem klienta. V případě úmrtí klienta přihlášku vyplní a podepíše pozůstalý.

Ve vyčíslení hodnoty zákaznického majetku se uvádí hodnota majetku, za kterou klient požaduje náhradu, nikoliv odpovídající výše náhrady z fondu.
Výše závazku klienta se uvede pouze v případě, kdy klient má nevypořádaný závazek (dluh) vůči obchodníkovi, v ostatních případech zůstane nevyplněno.