Návrh rozpočtu GFOCP na rok 2024 a výhled na roky 2025 a 2026

15. 09. 2023

V souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb

Informace o zpracování osobních údajů v Garančním fondu obchodníků s cennými papíry

14. 02. 2023

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Kompletní právní rámec ochrany osobních údajů představuje nařízení GDPR a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Garanční fond obchodníků s cennými papíry („Fond“) je jedním ze subjektů, který je povinen se nařízením GDPR řídit. Níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, obsahují odpovědi na základní otázky, které se této problematiky týkají.

Schválení rozpočtu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry na rok 2022

24. 01. 2022

Rozpočet byl Ministerstvem financí ČR schválen dne 25. 10. 2021.

Prohlášení o přístupnosti

27. 08. 2020

Garanční fond obchodníků s cennými papíry se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Harmonizace - příprava nové směrnice

21. 09. 2010

Hrozba tzv.harmonizace směrnic pro GFOCP i pro obchodníky s cennými papíry

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - plné znění po novele 8.3.2006

19. 09. 2006

PDF verze, 1 015 kB Garančního fondu se týkají zejména §128 až 134

Příspěvky do Garančního fondu - stanovisko Ministerstva financí ČR

08. 12. 2004

Stanovisko k určení příspěvku za rok 2004

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, stará verze, 723kB, PDF verze

od 1.5.2004
10. 09. 2004

Garančního fondu obchodníků s cennými papíry se týkají zejména ustanovení §128 až §134.