Asociace penzijních fondů ČR
http://www.apfcr.cz

Asociace pro kapitálový trh
http://www.akatcr.cz

Burza cenných papírů Praha, a.s.
http://www.pse.cz

Česká asociace pojišťoven
http://www.cap.cz

Česká bankovní asociace
http://www.cbaonline.cz

Česká národní banka ( do 1.4.06 Komise pro cenné papíry)
http://www.cnb.cz

European Forum of Deposit Insurers
http://www.efdi.eu

Evidence českých překladů legislativy ES
http://isap.vlada.cz/homepage.nsf/titul

Finanční arbitr ČR
http://www.finarbitr.cz/cs

Finanční vzdělávání
http://www.financnivzdelavani.cz

Garanční systém finančního trhu
http://www.garancnisystem.cz

Garančný fond investicií SR
http://www.garancnyfond.sk

Kancelář veřejného ochránce práv
http://www.ochrance.cz

Legislativa EU v oblasti kapitálového trhu
http://isap.vlada.cz

Ministerstvo financí ČR
www.mfcr.cz

Obchodní rejstřík, justice
http://www.justice.cz

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
http:/www.psp.cz