Zápis ze schůze se zástupcem věřitelů v konkurzní věci úpadce Komerio BDK konané dne 7.4.2004

07. 05. 2004