Odvolání proti usnesení Městského soudu neodvolat konkurzní správkyni Private Investors

06. 12. 2006

Dne 4.prosince podal Garanční fond odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo rozhodnuto nevyhovět návrhu schůze věřitelů a odvolat konkurzní správkyni Dr. Konvalinkovou.

Fond argumentuje, že důvody k zamítnutí návrhu schůze věřitelů uvedené v usnesení soudu nejsou pravdivé: Údajná podjatost navrženého nového správce neexistuje. I pokud by takového tvrzení bylo pravdivé, nemůže být důvodem pro neodvolání správce současného.

Druhý důvod uvedený soudem (odvolání správce by prodloužilo konkurs) je též absurdní, protože to by znamenalo, že k odvolání konkurzního správce nemůže dojít nikdy v žádném konkurzu. Navíc vzhledem k existenci mnoha sporů konkurz PI nemůže stejně skončit dříve než za rok.
Fond se domnívá, že konkurzním spisem je dostatečně prokázáno, že správkyně porušuje své povinnosti stanovené zákonem, a jsou proto dány důležité důvody pro její zproštění funkce.