Informace o způsobu a místu výplaty náhrad zákazníkům společnosti Americas International Brokers

22. 08. 2007

Garanční fond obchodníků s cennými papíry zahájí dne 23. srpna 2007 výplatu náhrad za nevydaný zákaznický majetek bývalým klientům společnosti Americas International Brokers.

163 klientům tohoto bývalého obchodníka s cennými papíry bude prostřednictvím všech poboček České spořitelny v této fázi vyplacena částka 19,5 milionu Kč.

K výběru je nutný průkaz totožnosti klienta, který nemusí mít zřízen účet u tohoto bankovního ústavu. Výplata proběhne buď v hotovosti, nebo může klient požádat o převod na svůj účet. „Maximální výše nyní vyplácené náhrady je omezena na 50 % původního nároku pro jednoho klienta. Podobně tomu bylo vzhledem k omezeným finančním prostředkům, které má k této výplatě Garanční fond k dispozici i u jiných případů zkrachovalých obchodníků,“ uvedl ředitel GFOCP JUDr. Jiří Korb. Fond jedná s Ministerstvem financí o získání dalších prostředků.

Lhůta pro výplatu začíná dnem 23.srpna a potrvá do 30. října 2007. Během následujících dnů obdrží všichni klienti od České spořitelny dopis s pokyny k organizaci výplaty. Klientům AIB, kteří si v tomto termínu nebudou moci vyplacenou náhradu v České spořitelně vyzvednout, Garanční Fond zaručuje opakování výplat.