Garanční fond začne vyplácet další náhrady dalším klientům KTP Quantum a Private Investors

30. 11. 2007

Garanční fond obchodníků s cennými papíry zahájí v pátek 30. listopadu výplaty pro 1400 oprávněných klientů zkrachovalých KTP Quantum a Private Investors. Klientům těchto bývalých obchodníků s cennými papíry bude prostřednictvím všech poboček České spořitelny v této fázi vyplacena částka 34 milionů Kč.

V případě společnosti Private Investors fond opakovaně vyplácí doplatek náhrady. U KTP Quantum fond opakuje výplatu nevyzvednutých náhrad a částka je omezena na přibližně 34 000 Kč pro jednoho klienta, stejně jako u klientů, kteří obdrželi tuto část náhrady v předchozím období. Nejde tedy zatím o prostředky navíc nad úroveň náhrad, které fond může v tomto roce vyplatit. Prostředky na doplatek všech náhrad fond očekává po schválení novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou nyní projednává Poslanecká sněmovna.

K výběru je nutný průkaz totožnosti klienta, který nemusí mít zřízen účet u tohoto bankovního ústavu. Výplata proběhne buď v hotovosti, nebo může klient požádat o převod na svůj účet. Lhůta pro výplatu začíná dnem 30. listopadu a potrvá do 31. prosince 2007. O výplatě náhrad budou klienti písemně informováni dopisem s pokyny k organizaci výplaty. To znamená, že klientům, kteří během týdne dopis neobdrží, Garanční fond v této vlně výplat náhradu nevyplácí. Klientům KTP Quantum dosud Garanční fond vyplatil více než 650 milionů Kč. Klienti historicky první kauzy Private Investors již většinou obdrželi plnou výši náhrady.