Výplata náhrad z Garančního fondu

20. 12. 2007

Výplata náhrad je určena dalším klientům společností Private Investors, KTP Quantum, Sati, Americas International Brokers a Forte Invest. Lhůta pro výplatu začíná dnem 19. prosince a potrvá do 31. ledna 2008.

Výplata náhrad se týká celkem 112 klientů, kterým bude prostřednictvím poboček České spořitelny vyplacena částka 6,1 mil. Kč.
Jedná se o skupinu klientů, u kterých se až v posledním období podařilo zkompletovat potřebné dokumenty (převážně z důvodu dědického řízení či chybějících náležitostí přihlášky) a jejichž nároky rovněž ověřil externí auditor.
K výběru je nutný průkaz totožnosti klienta, který nemusí mít zřízen účet u tohoto bankovního ústavu. Výplata proběhne buď v hotovosti nebo může klient požádat o převod na svůj účet. O výplatě náhrad budou klienti písemně informováni dopisem s pokyny k organizaci výplaty.