Vyplaceny náklady řízení většině advokátních kanceláří

02. 07. 2008

30.června t.r. Garanční fond vyplatil větší část tzv. nákladů soudního řízení klientům KTP Quantum, kteří podali žalobu a s jejichž advokáty byl po získání státní dotace uzavřen smír. Na účet tří advokátů bylo pro klienty poukázáno 53,5 mil.Kč.

Další menší položky se s advokáty klientů projednávají a připravují k výplatě tak, aby během léta byla vplně využita státní dotace.

Minulý týden skončilo první výplatní období pro skupinu klientů KTP, kteří nepodali žalobu. Dle údajů banky si klienti z celkem 218,2 mil.,Kč pro 8430 osob, 7372 klientůl vyzvedlo 199,7 mil.Kč. Klientům, kteří si náhradu nevyzvedli, koncem roku fond výplatu zopakuje, o čemž budou informováni dopisem banky.