Doplatek náhrad klientům Private Investors, Profin CB, Komerio BDK, Sati, AIB a Forte Invest

17. 07. 2008

Správní rada Garančního fondu rozhodla provést výplatu náhrad celkem 411 klientům Private Investors, Profin CB, Komerio BDK, Sati, Americas International Brokers (AIB) a Forte Invest.

Jde o relativně malý doplatek zbytku náhrad z účelově určených prostředků státního rozpočtu o celkovém objemu 42,1 mil.Kč. Jako obvykle budou výplaty prováděny prostřednictvím všech poboček České spořitelny v období 21.7. - 30.9.2008. Před zahájením výplat klienti obdrží dopis od banky s pokyny. Klienti, kteří v uvedeném termínu náhradu nevyzvednou, budou mít možnost tak učinit znovu před koncem tohoto roku.

Touto výplatou fond doplatí všechny kauzy, mimo probíhajících výplat KTP a kromě výjimek-případů, kde chybí dokumentace (dědictví, změna adresy), nebo kde probíhají spory s nepředvídatelným výsledkem.