Garanční fond dokončil výplatu prostředků ze státních zdrojů

19. 12. 2008

Garanční fond obchodníků s cennými papíry již vyplatil celou částku 800 milionů státní dotace. Finanční prostředky byly využity na doplatek náhrad klientům zkrachovalého obchodníka s cennými papíry KTP Quantum a také na finální doplatek dalších šesti menších kauz.

Fond obdržel prostředky ze státní dotace v dubnu 2008 a v květnu je začal vyplácet. Největší část plateb byla uskutečněna ve velmi krátkém časovém období po 6. květnu, aby byly v maximální možné míře co nejdříve vypořádány oprávněné nároky klientů a současně zmírněny dopady stále rostoucích úroků a nákladů řízení z jednotlivých soudních sporů, Vzhledem ke složitosti výpočtu doplatků (bylo nutno docílit dohody největšími advokáty klientů KTP) šlo o mimořádně rychlý postup.

„Tato rychlá výplata prostředků z dotace se podařila díky účinnému způsobu výplaty prostřednictvím 11 advokátů, kteří zastupují největší počet klientů. Tito advokáti následně vzali zpět většinu žalob, což znamená jednak možnost rychlého vyplacení náhrad, jednak úsporu nákladů pro fond i státní rozpočet, který tyto prostředky prostřednictvím dotace poskytl,“ uvedl ředitel fondu Jiří Korb.

Největší kauza KTP Quantum je nejsložitější. V září letošního roku soudy rozhodly o další části nároků necelých 3 tisíc klientů KTP. Fond poté dojednal s advokáty zastupujícími největší počet klientů využití soudního výkladu zákona pro všechny klienty. u nichž výplaty narážely na stejný problém,a fond nyní připravil doplatky. Fond předal prostředky výplatní bance, která pro klienty připravuje standardní dopisy: ty klienti KTP, kterých se doplatek týká, obdrží koncem prosince nebo začátkem ledna 2009. Fond bude nyní doplácet jistinu a úrok 2790 klientům KTP, celkem 36 mil. Kč. Tito klienti budou o výplatě informováni prostřednictvím dopisu od příslušné banky.
Stále však ještě soudy nerozhodly o právní povaze dvou speciálních situací v účetnictví KTP, které podmiňují doplatek menší části náhrad několika stům klientů. Fond proto musí v příštím roce nechat soud rozhodnout alespoň v prvních případech toho druhu. Datum stání soud ještě neoznámil. Poté fond navrhne advokátům zobecnění získaného výkladu zákona pro tuto poslední skupinu klientů. Fond vyplatí tyto doplatky z vlastních prostředků, - bude se jednat o částku nepřesahující několik miliónů/desítek miliónů korun.