Výplata náhrad klientům Forte Invest

18. 03. 2011

Ukončení příjmu přihlášek.

Dne 23.3.2011 uplyne lhůta pro podání přihlášek nároků na náhradu z Garančního fondu. Právo na vyplacení náhrady v případě zákazníků, kteří přihlášku nepodali, bude promlčeno. Výplata náhrad klientům, jejichž přihlášky Garanční fond obdržel v zákonné lhůtě, bude provedena bezprostředně po ověření nároků, předpokládaným termíne výplaty je duben.