Tiskové sdělení GFOCP k probíhající kauze Private Investors

26. 07. 2011

Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GFOCP) působí v procesu s představiteli bývalého obchodníka s cennými papíry Private Investors jako největší poškozený s vlastní škodou 299 mil. Kč, což je hodnota náhrad, které fond musel vyplatit více jak 2000 poškozeným zákazníkům Private Investors.

Navíc nad svoji zákonnou povinnost fond zastupuje i zájmy 119 poškozených zákazníků, kteří fondu poskytli zmocnění a mají škodu (po odečtení náhrady od GF) 82 mil.Kč. Fond se rozhodl bezúplatně nabídnout zastupování klientům nad rámec svých povinností stanovených zákonem, zejména proto, že v kauze Private Investors zákazníci projevili trpělivost v situaci, kdy Fond neměl dostatek prostředků na výplatu náhrad.

Vyjádření ředitele GFOCP Jiřího Korba k dnešnímu rozsudku městského soudu v Praze: “Dnešní rozsudek soudu znamená pozitivní signál pro veřejnost a zejména pro český finanční trh. Znamená, že poškozovat zákazníky finančních institucí se nevyplácí a občané se nemusí bát investovat na kapitálovém trhu. Rozsudek potvrzuje naše přesvědčení, že není rozhodující, kolik je poškozených a o jak velkou škodu se jedná, ale zda je zástupce poškozených aktivní a kvalifikovaný. Proto se GFOCP po celou dobu vyšetřování intenzivně pomáhá policii, státnímu zastupitelství poskytováním informací a vysvětlováním kapitálového trhu i při soudním projednávání jako zmocněnec poškozených. GFOCP i státní rozpočet mají přinejmenším ekonomický zájem, aby se dařilo pachatele odsoudit a tak působit preventivním, odstrašujícím způsobem na nové delikventy. To se ale zatím po deseti letech činnosti podařilo jen v menším počtu z devíti kauz, které řeší GFOCP. K tomu, aby Fond a státní rozpočet dostaly dostatečnou preventivní ochranu před dalšími novými kauzami, zatěžujícími rozpočty GFOCP a státu, by bylo třeba posílit orgány činné v trestním řízení a řízení urychlit. ”