Informace o výplatě náhrad klientúm Americas International Brokers a Forte Invest

26. 09. 2012

Výplata v celkové výši 18,2 mil Kč, se týká 96 klientů společnosti společnosti Americas International Brokers a 11 klientů Forte Invest. Tranše potrvá od 1.10. do 31.12.2012 a proběhne prostřednictvím poboček České spořitelny.

K výběru je nutný průkaz totožnosti klienta, který nemusí mít zřízen účet u tohoto bankovního ústavu. Výplata proběhne buď v hotovosti nebo může klient požádat o převod na svůj účet. O výplatě náhrad budou klienti písemně informováni dopisem.